IN LOC DE...

“Omul trebuie să aibă şi prieteni şi duşmani. Prietenii îl învaţă ce trebuie să facă, iar duşmanii îl obligă să facă ce trebuie” Nicolae Iorga

sâmbătă, 16 august 2014

 PREOCUPARILE GUVERNANTILOR     

 Propuneri  legislative pentru "ridicarea nivelului de trai" al pensionarilor.
        Pe site-ul Ministerului Muncii se afla proiectul  "Legii
privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii"
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_in_dezbatere/2014/2014-08-04_Proiect_Lege.pdf

  PROIECT
Lege
privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii
ART. 1
(1) Debitele constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina pensionarilor aflați în evidența sistemului public de pensii la data intrării în vigoare a prezentei legi, reprezentând sume încasate necuvenit, ca urmare a unor interpretări neunitare ale prevederilor legislației din domeniul asigurărilor sociale și pensiilor, nu se recuperează.
(2) Sumele provenite din debitele deja recuperate, de la pensionari până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu se restituie. 
(3) Contribuția de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, impozitul, aferente debitelor scutite la plată conform prevederilor alin. (1), nu se recuperează.
ART. 2
Debitele care au drept cauză culpa debitorului, cum ar fi, folosirea de către acesta a unor documente eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către acesta a unor date neconforme realității care au avut drept urmare stabilirea eronată a pensiei, nerespectarea obligațiilor care revin, potrivit legii, pensionarilor inclusiv cele referitoare la cumulul pensiei cu venituri salariale, asimilate salariilor sau, după caz, cu venituri din activități independente, nu fac obiectul scutirii de la plată, conform prevederilor prezentei legi.
ART. 3
Scutirea de la plată a debitelor, conform prevederilor prezentei legi, se aplică indiferent de categoria de pensie de care beneficiază sau a beneficiat pensionarul, la momentul constatării existenței debitelor.
ART. 5
La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 120/2014 pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 541 din 22 iulie 2014 și art. XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 89 din 12 februarie 2013, se abrogă. 
ART. 6
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va emite norme metodologice de aplicare, care se aprobă prin ordin al ministrului.
ART. 7
Prezenta lege intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare datei publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


La adresa de mai jos gasiti o analiza pertinenta referitoare la prevederile acestui proiect de lege
http://r-26500.blogspot.ro/2014/08/rezervistii-cu-pensii-diminuate-pana-la.html 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu


Ai un comentariu de făcut? Be my guest! Dar mai intai prezinta-te. Ca asa e la armata. Bati la usa, intri, te prezinti si raportezi.

Si trebuie să ştii că nu voi aproba apariţia acelor comentarii pe care eu le găsesc nelegate de subiectul postării, fără logică, fără argumente, emanaţie a vreunui talibanism, indiferent de tabără, cu invective, indiferent de destinatar şi, desigur, a celor care nu respectă regulile de bun-simţ, decenţă şi corectitudine ale unei comunicări dintre oaspete (tu) şi gazdă (eu)!
Administratorul blogului își rezervă dreptul de a șterge comentariile care nu respectă regula, postând mesaje de avertizare.