IN LOC DE...

“Omul trebuie să aibă şi prieteni şi duşmani. Prietenii îl învaţă ce trebuie să facă, iar duşmanii îl obligă să facă ce trebuie” Nicolae Iorga

miercuri, 20 martie 2013

COMUNICAT privind desfasurarea sedintei Consiliului Consultativ Bucuresti - Ilfov  La data de 18.03.2013 a avut loc şedinţa Consiliului Consultativ -  Bucureşti şi Ilfov , sedinta in care s-au dezbatut urmatoarele probleme:
-        Analiza comunicatului presedintelui SCMD  din 13.03.2013 privind disciplina financiara in cadrul SCMD si plata cotizatiei de membru;
-        Modalitatile de actiune ale filialelor din Bucuresti si Ilfov dupa expirarea termenului privind masurile luate de guvern pentru restabilirea drepturilor pensionarilor militari;       
   La sedinta au participat presedintii filialelor din Bucuresti si Ilfov ( mai putin cei ai filialelor 1 si 5 sector 1 si 3 sector 2) precum si presedintele SCMD ca invitat.
          La primul punct al ordinii de zi au reiesit urmatoarele:
- situatia prezentata pe site-ul sindicatului privind cotizatia membrilor birourilor operative ale filialelor din Bucuresti si Ilfov este incorecta ,aceasta contine date false si arata lipsa unei colaborari, clare, intre secretariatul general, compartimentul financiar-contabil si filialele nominalizate;
-  grav este faptul ca situatia prezentata se constituie intr-un document de dezinformare si chiar de defaimare a membrilor birourilor nominalizate;
-  totodata s-a evidentiat faptul ca, intentionat, s-a inceput prezentarea acestei analize, cu filialele care asigura suportul financiar al sindicatului si nu cu cele care au creat si creaza adevaratele probleme pe linie financiara;
-  nu se respecta recomandarea facuta de presedintele SCMD, la CNR-2012, de a nu se sterge din evidentele filialelor membrii de sindicat care nu si-au achitat cotizatia in termenul stabilit prin regulament, din dorinta de a mentine o situatie ireala privind numarul de membri ai sindicatului;
-  s-a reliefat faptul ca membrii birourilor operative desfasoara activitati voluntare, neremunerate, activitati ce ar trebui desfasurate de catre secretariatul general, compartimentul financiar-contabil si consilierii juridici unde exista angajati remunerati cu sume ce depasesc, per total, 25.000 lei/lunar;
In urma discutiilor au reiesit urmatoarele probleme si propuneri:
-        - sesizarea Comisiei de Cenzori pentru analiza situatiei financiare a sindicatului de la infiintare pana in prezent;
-        - prezentarea de catre compartimentul financiar-contabil a deconturilor facute de catre membrii Comitetului Director in perioada 2009-2013;
-        - prezentarea de catre Departamentul financiar-contabil a sumelor rezultate din utilizarea paginii de internet, care apartine lui Ranciog Dumitru, unde s-a folosit sigla SCMD, a redeventelor rezultate din aceasta activitate, dar si a temeiului legal privind folosirea siglei sindicatului avand in vedere faptul ca site-ul sindicatului nu trebuie sa apartina unei persoane;
-        - avand in vedere dialogul dintre dl. Ranciog si VODAFONE solicitam desfacerea contractului de munca dintre sindicat si dl. Ranciog, care prin afirmatiile facute in mediul public a creat o stare de neincredere si chiar de denigrare grava a sindicatului prin afirmatiile iresponsabile privind starea financiara dezastruoasa a acestuia, totodata solicitam viceprersedintelui cu probleme media sa respecte hotararile CNR, deciziile CD, de a nu mai fi postate pe paginile internet, problemele interne ale sindicatului decat dupa o verificare atenta si profesionista a tuturor comunicatelor care vizeaza activitatea de ansamblu a SCMD;
-        - prezentarea, de catre Biroul Operativ Central, a stadiului solutionarii masurilor propuse de catre auditul intern din 2010;
-        - pentru justificarea sumelor platite Casei de avocatura Galca & Vasiliu, Departamentul juridic , sa prezinte situatia proceselor instrumentate de aceasta casa de avocatura (promisiunile neonorate de acest departament fiind din anul 2011);
-        - pana in prezent nu exista nicio situatie privind indeplinirea hotararilor CNR – 2012;
-        - s-a solicitat ca, membrii Biroului Operativ Central , incepand cu presedintele SCMD , sa-si indeplineasca atributiile statutare si regulamentare privind desfasurarea sedintelor Comitetului Director, a prezentarii analizelor , periodice, privind evolutia si activitatea sindicatului, avand in vedere faptul ca sedintele CD au ramas la latitudinea presedintelui sindicatului care, permanent gaseste justificari pentru nerespectarea prevederilor statutare privind desfasurarea sedintelor CD;

La punctul doi al sedintei s-au discutat modalitatile de actiune pentru perioada cuprinsa pana la 30 martie a.c. si s-au stabilit urmatoarele:
-        - organizarea unor intalniri cu reprezentantii alesi in fiecare sector pentru lamurirea aspectelor privind indeplinirea prevederilor protocoalelor de colaborare;
-        - transmiterea unor adrese Caselor de pensii din MApN, MAI si SRI prin care sa se solicite numarul exact al pensionarilor cu pensii diminuate , dar si a sumelor necesare revenirii la normalitate;
-        - realizarea, cu sprijinul senatorilor si deputatilor semnatari ai protocoalelor de colaborare, a unei interpelari in parlament privind discriminarile create de catre instantele de judecata care, dau sentinte contradictorii in aceleasi spete privind pensiile militare.
-        - functie de masurile ce vor fi luate de catre actuala guvernare, vom propune membrilor de sindicat trecerea la actiuni concrete, inclusiv mitinguri, pichetari sau marsuri de protest.
            In calitate de vicepresedinte coordonator pentru zona Bucuresti-Ilfov col(r) Marian Tudor a solicitat organizarea si desfasurarea sedintelor birourilor operative ale filialelor pentru discutarea si solutionarea problemelor ce revin acestor birouri.
          Totodata se solicita vicepresedintilor CD convocarea , in regim de urgenta, a Comitetului Director pentru rezolvarea problemelor curente si generale ale sindicatului avand in vedere faptul ca Biroul Operativ Central amana , nejustificat, desfasurarea sedintelor CD in conformitate cu prevederile statutare.

Vicepresedintele SCMD – coordonator zona Bucuresti-Ilfov
Presedinte SCMD filiala sector 6
Col(r) Marian TUDOR


sâmbătă, 16 martie 2013

Propunere de proiect de lege privind pensiile scăzute în urma recalculării/revizuirii

In urma unui mail primit de la col.r. Marin Neacsu am primit o Propunere de Proiect de Lege, dupa cum spunea domnia sa, "inspirat de proiectul de ordonanta al doamnei Simona Sirbu, un proiect de lege pentru rezolvarea problemei pensiilor scazute in urma revizuirii. Probabil ca unele aspecte nu vor fi pe placul celor ce au pus in aplicarea OG1/2011, dar asta e alta problema si poate fi " negociata"  daca celelalte aspecte raman in picioare".  
Iata textul acestui proiect, sa-i zicem "Proiectul Neacsu", pe care vi-l propun spre lecturare si dezbatere:

Art. 1 Pensiile militare de stat ale cadrelor militare, pensiile de stat ale polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, care prin Legea nr, ll9/2010 privind unele măsuri in domeniul pensiilor, cu modificările și completările ulterioare, au fost integrate prin recalculare in sistemul public de pensii și revizuite  în baza ordonanței de Urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare. ordine publică si siguranță națională, aprobată prin legea nr.165/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
Art. 2 
     (1)Se anulează efectele legilor de la articolul 1 pentru acele persoane asupra cărora aplicarea respectivelor legi a provocat o diminuare a cuantumului pensiei, acestea revenind atât din punct de vedere al cuantumului cât şi ca mod de calculare la cuantumul şi sistemul de calcul existent până la apariţia L- 119/2010.
     (2)  prin repunerea in plată a drepturilor  de pensie la nivelul existent in data de 31.12.2010,  pentru cei ale căror drepturi au fost diminuate prin recalculare sau revizuire, după caz;
     (3) prin recunoașterea drepturilor câștigate pentru cei ale căror drepturi au crescut prin recalculare sau revizuire, după caz.
    (4) Prevederile art 2(1) se aplică şi acelora cărora  în urma unor verificări li s-au constatat sau li se constată  nereguli în calculul pensiei, nereguli neimputabile lor ci unor cauze independente de voinţa lor, iar prin verificare şi recalculare cuantumul pensiei scade sub nivelul celei  din Decembrie 2010.
Art, 3 
     (.1) Modificarea şi repunerea în plată a drepturilor de pensie la nivelul existent în data de 31.12.2010, urmărește reconstituirea unor drepturi subiective ca fiind drepturi declarative și a căror existență a fost afectată de măsurile legislative adoptate.
     (2) Reconstituirea drepturilor subiective la nivelul lunii decembrie 2010. începe cu data de 01.01.2012, iar punerea în plată a acestor drepturi reconstituite se face începând cu data de 01.05.2013.
   (3) Sumele lunare rezultate ca diferență între pensia repusă in plată începând cu 01.05.2013 și pensia aflată in plata începând cu data de 01.01.2012 se definesc ca prejudicii aduse prin efectul legii patrimoniului pensionarilor.
   (4) Restituirea sumelor definite conform alin. (3) se face, din oficiu, în baza metodologiei emise de  ministrul/directorul instituției publice respective.
   (5) Sumele necesare pentru plata diferenţelor dintre pensia actuală şi cuantumul din Decembrie 2010 vor fi acoperite din bugetul instituţiilor-ministerelor în cauză.
Art.4. Prevederile prezentei legi se aplică şi acelor pensionari cărora în urma procesului de  revizuire pensiile le-au fost diminuate,  chiar dacă în urma  unor cereri, ca urmare a depunerii de noi acte la dosar, cuantumul a crescut peste nivelul din 2010. Calculele noilor date din documentele luate în calcul după 31.12.2010, se vor grefa pe cuantumul pensiei din 31.12.2010 dacă pensia recalculată sau revizuită, fără documentaţia suplimentară,  a fost sub nivelul celei din 2010.
Art 5.
     (1)  Ca urmare a procesului de verificare a modului de calculare a pensiilor şi a neregulilor constatate de Audit  pentru cazurile constatate ca litigioase, recunoașterea drepturilor câștigate prin operațiile de recalculare sau revizuire, după caz, are loc după verificarea legalității și autenticității documentelor existente în dosarul de pensionare. inclusiv a condițiilor de valabilitate a acestora, cu validarea dalelor conținute. Procesul de recalculare şi verificare va cuprinde obligatoriu verificarea actelor originale care au stat la baza procesului de recalculare/ revizuire  luând în considerare şi verificându-se  inclusiv datele conţinute în contestaţiile depuse de pensionari acolo unde aceste contestaţii există.
     (2) În situaţia în care, în activitatea de verificare prevăzută la alin.( I ) se constată elemente care nu corespund realității sau pot determina nulitatea documentului, datele din docurnent se exclud  de la validare, iar dacă acest fapt conduce la stabilirea unui prejudiciu, recuperarea  prejudiciului se face in conformitate cu prevederile legale de la cel care se face vinovat de provocarea prejudiciului.
    (3) Dacă nu există vinovaţi iar  prejudiciul se datorează unor cauze obiective, catastrofe, evenimente sau cauze naturale, condiţii meteo  sau alte incidente de care nimeni nu se face vinovat,  prejudiciul se declară irecuperabil..
    (4) Persoanele care au emis documente fără respectarea condițiilor de valabilitate a acestora, precum și persoanele care au accesat  sau au aprobat, ordonat sau determinat accesarea  bazelor  de date și au introdus sau facilitat introducerea de  date în sistemul informatic de gestiune a pensiilor fără a avea competența și autorizarea necesare vor răspunde   conform gravității faptei săvârșite, în fața organelor abilitate ale statului. În acelaşi spirit, se vor lua măsurile legale şi împotriva acelora care au tolerat, aprobat, consimţit tacit sau prin aprobări  cu sau fără intenţie astfel de acte.
Art.5  La reevaluarea drepturilor de pensie se aplică, după caz,  prevederile H.G.1294/2001,  cu completările și modificările ulterioare, inclusiv cele cuprinse în H.G. S-1019/2010.
Art 6. Beneficiarilor acestei legi li se aplică toate drepturile şi prevederile privind creşterile sau indexările de pensii ce apar sau au apărut după 31.12.2010, până la apariţia viitoarei legi a pensiilor care va reglementa pe viitor acest lucru.
Art 7 . Cuantumul pensiilor reevaluate se actualizează în conformitate cu prevederile legii privind pensiile militare de stat.
Art 8.  La data intrării în vigoare a prezentei Legi,  se abrogă, pentru cei asupra cărora legea îşi face efectul, toate prevederile legilor enunţate la art 1,  care se opun prezentei legi.

joi, 14 martie 2013

UNDE-I ADEVARUL?

Dragii mei, numai azi nu e maine si intram in week-end. Nu vreau sa aveti un week-end plictisitor, asa ca va supun atentiei doua aspecte:

1. Un coleg mi-a trimis spre comparatie doua decizii de revizuire, primite de domnia sa la un an diferenta - una, de revizuire, primita in data de 02.03.2012 si cealalta de re-revizuire, primita in data de 05.03.2013. Ma intreb, cum naiba a disparut vechimea omului, de la 40 de ani si trei luni la 34 ani si sase luni. Oare sa fie adevarat? S-au calculat gresit pensiile? Studiati deciziile...


Deci... actele vorbeste!

2. Am primit urmatorul mesaj pe contul de Facebook al SCMD Beius pe care vi-l propun spre lecturare. Oare asa o fi? 


PONTA A FENTAT PENSIONARII MILITARI ALE CAROR PENSII AU FOST MICSORATE PROFITAND DE NEPRICEPEREA IN MATERIE JURIDICA SI NAIVITATEA REPREZENTANTILOR SCMD


Inca de cand erau in opozitie, reprezentantii USL strigau de mama focului, cu peste 129 decibeli, de la tribuna parlamentului si a altor reuniunii de partid ca, in momentul in care vor ajunge la conducere, primul lucru pe care il vor face esta sa abroge legea pensiilor unitare si sa aduca pensionarii militari la nivelul cuantumului pe care il aveau in decembrie 2010, pentru aceia a caror pensii au fost diminuate drastic de fosta guvernare.
Promisiunile au continuat si cand USL a format acel guvern interimar.
Au urmat intalniri ale reprezentantilor pensionarilor cu diversi politicieni USL care, de fiecare data au afirmat ca inteleg situatia si ca vor intreprinde toate demersurile pentru a inlatura aceasta nedreptate.
In vara anului trecut, intra in scena fostul ministru al apararii Corneliu Dobritoiu care, constituie o comisie la nivel de minister, condusa de o jurista care, la momentul actual, nu-si justifica activitatea, pentru elaborarea unui act normativ reparatoriu.
Au loc mai multe intalniri la nivel national cu reprezentantii pensionarilor militari, in urma carora se contureaza un proiect legislativ reparatoriu.
In paralel cu acest proiect, intrucat procedura de aprobare este mai lunga, se convine elaborarea , de catre guvern, a unei ordonante de urgenta care sa repuna in drepturile avute in 2010 a acelor pensionari a caror cuantumuri au scazut cu mai bine de 50%.
Toate bune si frumoase pana aici.Incepe campania electorala iar politicienii USL, care mai de care in frunte cu Ponta si Antonescu, ii dadeau pe la toate colturile cu aceste acte reparatorii.
Altii, de prin Timisoara, Craiova, Buzau etc, ajungand in parlament pe voturile fraerilor de pensionari militati care au pus botul la vrajeala lor si care azi i-au dat uitarii.
Liderii USL fiind constienti ca aceste persoane au sanse reduse de a ajunge in parlament isi trimit inicerii, pe Dobritoiu si mariana Campeanu , in aceste bazine pline de pensionari militari ciuntiti, pentru popularitatea si credibilitatea lor, care determina pensionarii militari sa-I voteze pe cei vizati.
Au loc mai multe intalniri intre reprezentantii militarilor si USL , se incheie protocoale se semneaza pacte, totul parea ca merge perfec.
Toti asteptau actele reparatorii inainte de alegeri. Ponta si ai lui tot amanau.Ba ca dupa alegeri, ba dupa intalnirea cu fondul , ba dupa aprobarea bugetului.
Si uite ca ba-ul acesta se mentine si in prezent.
Se schimba ministri la interne si MapN, acest lucru facand parte din strategia de amanare a lui Ponta in opinia mea.
In continuare promisiuni, dar nimic concret.
Au loc doua intalniri ale lui Oprea cu reprezentantii ACMRr si SCMD, se stabileste emiterea a doua ordonante reparatorii.
Filialele SCMD isi propun ca in patru martie sa picheteze sediul USL din Bucuresti. Se revine de la pichetare la o delegatie tinuta intre garduri si o discutie sterila cu ministrul Dusa.
In aceiasi zi un senator buzoian anunta pe blogul sau marea realizare, depunerea la Camera Deputatilor a unui proiect deact normativ reparatoriu ,cu un singur articol, nimic despre cumul si restituirea diferentei dintre suma primita si cea legal cuvenita.
Intra in scena Dogaru care, arunca in lumea virtuala un alt proiect, ce e drept mai complex dar cu un continut neprofesional.
Dupa opt zile, acest proiect initiat de senatorul bomba apare pe pagina de de web a CD ca fiind trimis la Senat, dar nu in procedura de urgenta , urmand ca CD sa fie camera decizionala.
Pentru linistea pensionarilor militari, Dogaru da un comunicat prin care arata ca proiectul sustinut de SCMD si ca acest proiect a fost depus nu stiu la ce biserici si manastiri.
Nici pana in acest moment proiectul cu un singur articol nu apare inregistrat la Senat.
Ce s-a intamplat!?
Ponta , jurist de profesie, sa scape bazma curata si sa aiba o scuza in fata pensionarilor ilitari, pune pe acel senator bomba de Buzau sa inregistreze la parlament proiectul facut in timp ce conducea masina intre Valea Calugareasca si Bucuresti.
Scopul lui Ponta!
Odata inregistrat la parlament un act legislativ, guvernul nu mai poate emite o ordonanta de urgenta cu acelasi continut si care vizeaza aceiasi categorie sociala.
Culmea e ca actul normativ nu este in procedura de urgenta, asa ca este posibil ca el sa nu mai fie adoptat sau daca va fi adoptat, acest eveniment se va intampla la undeva in ianuarie 2014.
Nu am intrat in amanunte, considerand ca evenimentele fiind cunoscute de pensionarii militari nu isi avea rostul .
Cert este ca Ponta este absolvit de orice acuzatie si urmeaza un teritoriu nou de lupta al umilitilor pensionari militari pe frontul numit parlament.
In incheiere!
Consider ca Dogaru a gresit enorm cand au intors din drum filialele SCMD hotarate sa picheteze sediul USL.
Timpul nu e trecut si preconizez ca toti pensionarii militari, umiliti de Boc si in continuare de Ponta, cu sau fara conducerea SCM vor iesi in strada, in fata USL, in fata guvernului si in alte locuri exotice unde isi desfasoara activitatea distinsi nostrii politicieni USL sa le arate cum e cu sloganul ,, DREPTATE PANA LA CAPAT”

Preluare Facebook

luni, 11 martie 2013

Dialog intre balbait si surd sau SCMD vs. USLTanc T 34-85, productie RSC
Mai zilele trecute m-am intalnit cu un fost coleg cu care, de altfel, pe vremea cat am fost activ dar si acuma, ma intelegeam bine. Nu aveam noi prea multe de impartasit dar ne respectam si ne bucuram ori de cate ori ne intalneam, mai ales dupa trecerea in rezerva. Baiul e ca dumnealui este oleaca balbait iar eu nu aud prea bine de prin 1984, cand am avut un accident, sa-i zicem, pe care nu l-am prea luat in seama atunci – nu-i nimic, il iau acum in fiecare secunda. Tanchist fiind de meserie, la o aplicatie tactica, defectandu-mi-se telefonul de bord, am fost nevoit sa conduc echipajul avand urechea dreapta neacoperita de slemafon pe toata durata acesteia si, tragandu-se cu proiectile de manevra (n-aveti idee ce galagie fac intr-o “coaja” de T 34-85), mi-am cam "aranjat" timpanul.
Si cum va ziceam, am inceput o discutie cu colegul, discutie care se desfasura greoi, el nu prea vorbea corect, eu nu-l prea intelegeam, fiind in dreapta mea, si uite asa am avut o revelatie: dialogul intre SCMD si USL se desfasoara ca un dialog intre un balbait si un surd. Culmea, USL-ul nu aude prea bine cu urechea stanga iar SCMD vorbeste neclar si cu mai multe voci... 

Oare am dreptate? Intreb si eu ca prea de multa vreme “se trage targa pe uscat”…

P.S. Discutia mea cu colegul s-a incheiat nedecis, pe motiv de graba, urmand sa o continuam cand ne vom mai intalni...

Presedintele F. 1 Beius a SCMD
Lt.col.r. Simion Suciu

vineri, 8 martie 2013

DOLIU IN ARMATA ROMANIEI


Comunicat nr. 69

Data: 07.03.2013
Elicopter prăbuşit în judeţul Bacău - update

Maistrul militar cls. a III-a Laurenţiu Chiru şi plutonierul Vasile Manolache şi-au pierdut viaţa în accidentul aviatic produs joi, 7 martie, în judeţul Bacău.

Maistrul militar Laurenţiu Chiru, în vârstă de 33 de ani, necăsătorit, avea funcţia de mecanic de bord.

Plutonierul Vasile Manolache, în vârstă de 37 de ani, căsătorit, un copil, avea funcţia de sanitar militar.

În acelaşi eveniment au fost răniţi locotenent-comandorul Petru Pricop-pilot, căpitanul Cătălin Balmuş-pilot şi caporalul cls. a III-a Doru Nănescu-paramedic. Militarii răniţi au fost transportaţi cu o aeronavă militară C-27 J Spartan la Bucureşti pentru tratament de specialitate.

În toate unităţile militare din ţară şi bazele din teatrele de operaţii unde sunt militari români se vor desfăşura vineri, 8 martie, ceremonii militare în memoria militarilor căzuţi în accidentul aviatic.


Biroul de Presă
Sursa: www.mapn.roDUMNEZEU SĂ-I ODIHNEASCĂ!

sâmbătă, 2 martie 2013

SCRISOARE DESCHISA ADRESATA PRIMULUI MINISTRU AL ROMANIEI, DL. VICTOR PONTA

Domnule Prim-ministru,

Felicitari! Ceea ce nu au reusit guvernele basiste in aproape trei ani de la castigarea (?!) celui de-al doilea mandat prezidential, ati reusit dvs. USL-ul intr-unul singur. Sunteti foarte aproape sa desfintati miscarea sindicala a rezervistilor militari. Sindicatul militarilor, cum chiar dumneavoastra ati recunoscut intr-o anumita conjunctura, a fost cel care a aprins flacara protestelor stradale impotriva regimului Basescu - cu ocazia mitingului din 24 ianuarie 2011 de la Bucuresi, Iasi, Focsani si din alte foste "garnizoane", impiedicand reducerea pensiilor militarilor cu 18-69%. Sindicatul, in ciuda incercarilor puterii portocalii de limitare a ascensiunii sale, a ajuns la sfarsitul anului 2011 la aproape douazeci de mii de membri, in conditiile in care cu un an in urma numara doar cateva sute. Astazi, sindicatul militarilor numara putin peste optzeci de filiale in toata tara. Membrii sindicatului au fost prezenti la principalele manifestatii organizate de sindicate civile, devenite tot mai "firave" dupa asaltul propagandistic al pretorienilor basisti, dar in special ca urmare a masurilor de reducere brutala a veniturilor din sectorul bugetar cu 25-40%. SCMD-ul a continuat sa lupte cu hiena portocalie, aliindu-se cu "poporul" in sustinerea USL ca alternativa la aroganta, abuzul si hotia regimului basescu. Atat la alegerile locale din 10 iunie, cat si la Referendumul de demitere a presedintelui Basescu din 29 iulie, dar si la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 sindicalistii militari au fost prezenti la datorie! Chiar daca anul trecut au fost unele voci din randul militarilor cu pensii diminuate care avertizau ca liderii USL amana fara nicio explicatie indreptarea promisa inca de cand erau in opozitie, majoritatea acestora a sustinut neconditionat si "pana la capat" noua putere politica. Cu totii ne amintim de promisiunea facuta de liderii USL, inclusiv de dvs. d-le Prim-ministru Victor Ponta, aceea de inlaturare - chiar de-a doua zi dupa ajungerea la guvernare - a nedreptatii facuta pensionarilor militari ca urmare a procesului de revizuirire impus prin abuz de putere si frauda de guvernul basescu-boc.
Anul trecut, imediat dupa mitingul organizat de "ziua internationala a muncii" [sic!], la care v-ati alaturat din spirit de solidaritate, ati reafirmat sprijinul USL pentru militarii cu pensii diminuate in urma recalcularii / revizuirii acestora, lucru pe care l-ati repetat in alte cateva ocazii pana la data alegerilor generale. A trecut vara, apoi a trecut si toamna, iar noi - asa cum am promis - am votat schimbarea (este adevarat ca nu ne-a iesit demiterea, insa noi ne-am facut datoria si am participat la vot printr-un DA hotarat!). Astfel, dupa 9 decembrie guvernul Ponta I a devenit Ponta II. Din pacate, noi, cei cu pensii diminuate, am ramas doar cu nadejdea. In luna ianuarie a venit delegatia comuna a FMI, BM si CE fara ca macar sa se fi (re)discutat "problema noastra", asa cum ati promis. Am luat insa la cunostinta ca "problema" se va discuta la urmatoarea vizita a creditorilor internationali, probabil in iunie. Mai zilele trecute, dupa bilantul MApN, ati dat de inteles ca Guvernul cauta solutii si pentru noi - cei cu pensiile militare diminuate, dar aceasta inseamna gasirea unei solutii "echitabile (?!) pe "termen mediu si lung". Tot din pacate, trebuie sa va aduc aminte ca zilele noastra sunt numarate. Noi nu mai avem demult patruzeci de ani. A trecut deja un an de cand ("cu subiect si predicat") ne-ati incurajat sa va fim alaturi. Asa cum am fost invatati, am promis si am facut! Nu am cerut niciodata ca pensiile celor 90% dintre fostii nostri colegi sa fie recalculate pentru a ni se face noua dreptate. Noi am cerut sa ni se faca dreptate fara ca altii sa fie afectati in vreun fel anume. Nu inteleg, de asemenea, de ce sunt contrapusi castigatorii cu perdantii revizuirii pensiilor militare. Parca retraiesc un vis urat de care credeam ca am scapat. Dar in fiecare zi imi dau seama ca presedintele Basescu are mai multi "uramasi" decat cei deja stiuti de lume. Pacat! Cum poti sa recunosti repetat ca celor perdanti (fie ei si 10%, cu toate ca lumea barfeste in targ ca deja sunt vreo 20%, iar in final or sa fie mai bine de 30%) li s-a facut o mare nedreptate si sa nu faci nimic timp de aproape noua luni de zile?!
Va rog sa intelegeti ca nu toti pensionarii militari cu pensii diminuate sunt reprezentati de dl. Mircea Dogaru. Cu totii suntem in jur de 30 000 de suflete. Puteti gandi chiar ca si noi avem familii, unii mai au parinti in viata, iar cei mai multi avem copii si nepoti. Astazi, probabil ca doar o treime din cei 30 000 o reprezinta sindicalistii militari. Ce faceti cu noi ceilalti? Pe noi cui ne lasati? Vom plati pentru greselile altora? Ganditi-va ca se emit inca pe banda rulanta decizii de revizuire, iar noile cuantumuri sunt in scadere. Sa fie noii "revizuiti" cei care vor umple maine Piata Victoriei? In mediul virtual, pe site-urile cu specific, acolo unde postaci sunt majoritatea militarilor rezervisti (de data asta, 90% sunt perdanti) se simte mirosul "prafului de pusca". Vor fi sindicalisti militari care se vor dezice de dl. Mircea Dogaru, isi vor lua soarta in propriile maini si impreuna cu freelancerii si cu proaspetii perdanti vor incepe pichetarea sediului USL. Nu au facut-o pana acum pentru ca au avut incredere in dumneavoastra, in domnul Antonescu si domnul Dobritoiu. Cu fostul ministru al apararii am vazut ce s-a intamplat, dl. Antonescu, Manescu si d-na Alina Gorghiu - sustinatorii liberali ai militarilor disponibilizati cu pensii diminuate au luat distanta de noi (!?) dupa alegerile din 9 decembrie (asta si din cauza d-lui Mircea Dogaru care a "cochetat" la un anumit moment cu dl. Chiliman!?), iar dumneavoastra nu ne spuneti nimic clar, cu termene si conditii precise - asa cum am fost invatati noi, militarii de cariera!

Mai am sa va spun un ultim lucru. Atat sindicatul militarilor disponibilizati, dar si ceilalti  rezervisti cu pensii diminuate in urma revizuirilor abuzive, am constientizat ca iesirea in strada inaintea scrutinului din 9 decembrie 2012 ar fi influentat semnificativ electoratul, iar absenteismul celor indecisi sau "comozi" ar fi inclinat altfel balanta alegerilor. Cu onestitate, trebuie sa recunoasteti ca militarii rezervisti au tinut aprinsa flacara nemultumirilor populatiei, iar aceasta, chiar daca astazi este doar "flacara de veghe", se poate reaprinde cu mai mare intensitate ca niciodata. Asteptarea este foarte mare, iar promisiunile trebuie onorate. Guvernul Ponta si-a terminat primul mandat fara sa-si respecte cuvantul dat militarilor rezervisti cu pensii diminuate; iar argumentul celor 90% dintre colegii care au castigat in urma transformarii pensiilor militare de stat si recalcularii / revizuirii va deveni curand doar o marota. Deja sunt multi colegi care din plus au trecut pe minus. Doar un impuls asteapta baietii astia. Va fi ca in sapte pacate.

NB: Chiar daca am inceput acest mesaj printr-o ironie, totul este de fapt un strigat disperat pentru a se face "DREPTATE PANA LA CAPAT!".


O FI BINE, DOMNULE PRIM-MINISTRU?


Cu stima,
Cdor.av.(r) Sorin Rabaea

vineri, 1 martie 2013

Despre dureri de dinti, comunicate si masele stricateUltimele zile au fost pentru mine un cosmar – odata ca mi s-a defectat Daciuta, a doua oara ca am avut o durere cumplita de dinti si a treia oara ca parca a dat dracul iama in armata de rezerva. Pe primele doua le-am rezolvat, sunt oleaca mai chel in gura si mi-am reparat masina. A treia e mai complicata – nu depinde doar de mine si resursele mele.
Iata despre ce este vorba – nici nu s-a stins isteria de pe blogurile filialelor SCMD unde au fost averse de ineptii, injurii si „porcaieli”, certuri ca la usa cortului, in total dezacord cu un limbaj civilizat, si apare LIMBAJUL DE LEMN al ANCMRR care, ziua si comunicatul, nu mai inceteaza cu ploconelile – daca inainte erau in fata lui Gabriel Oprea si a UNPR-ului acum si-au largit paleta, adaugandu-i pe dl. Prim ministru Victor Ponta si USL (nadajduiesc ca domniile lor, mai pe urma pomeniti, n-o sa plece urechea la „odele” puturoase, cu miros de rautate si stricaciune, venite din partea unor indivizi fara coloana vertebrala, care una spun si alta fac.De altfel, zilele trecute, prin trompeta Nicolicea, UNPR-ul si-a spus punctul de vedere. Acum o sa-l comentez, dupa cum l-am inteles eu, pe al vuvuzelei Iliescu.

Asadar:
Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (A.N.C.M.R.R.) atrage atenţia asupra faptului că orice demers pe care şi-l asumă pensionarii militari trebuie să fie în acord cu principiile şi valorile Armatei Române. În acest context, intenţiile SCMD privind organizarea unei pichetări a sediului USL din Capitală stârnesc îngrijorare prin conotaţiile politice pe care conducerea Sindicatului le-a dat de-a lungul timpului acţiunilor sale.
Adica, dupa parerea d-lui general Iliescu, principiile si valorile Armatei Romane sunt cele care stabilesc ca pensionarii militari sunt asistati social. Ca statutul de cadru militar in rezerva nu inseamna doar un grad in fata unui nume, trecut pe un cupon de pensie. Si apoi vreau sa-i reamintesc, ca dumnealui e cam scurt la memorie, probabil si din cauza varstei ceea ce este scuzabil, NU SCMD A FACUT SLUJ IN FATA UNPR CI ANCMRR. SCMD nu a „cantat ode” nimanui, niciodata. SCMD a incheiat aliante, ceea ce e cu totul altceva decat ASERVIREA.

Pornind de la premisa că obiectivul comun al tuturor asociaţiilor de pensionari militari este menţinerea pensiilor majorate şi reîntregirea celor diminuate în urma recalculării, A.N.C.M.R.R. face următoarele precizări:

1.     USL este până în acest moment cel mai serios partener politic pe care l-au avut pensionarii militari şi asociaţiile care îi reprezintă. Trebuie să fim conştienţi că protocolul de colaborare semnat cu ACS (Alianța de Centru Stânga) din cadrul USL este în vigoare şi că, până acum, a fost respectat de către partenerul nostru politic.

Daca USL este cel mai serios partener, de ce in 2011 - 2012 ANCMRR avea „UNPR-ul in suflet”? Adica atunci USL-ul nu era bun, ca era in opozitie. Acum, la putere fiind, sunt cei mai buni.

2.     Mai mult, există voinţa şi implicarea necesară atât la vârful USL cât şi la nivelul instituțiilor pentru remedierea problemelor semnalate, inclusiv şi mai ales întregirea celor 10% din pensiile care au scăzut în urma recalculării.

Adica, domnule general Iliescu, acceptati recalcularea? Pai cum mama naibii, chiar USL spune ca a fost incorecta?  "Din două una, daţi-mi voie: ori să se revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele... esenţiale... Din această dilemă nu puteţi ieşi... Am zis!" Cam asa si dumneavoastra, domnule general Iliescu (Farfuridi).

3.     Campaniile de denigrare şi atacurile la persoană nu servesc intereselor pensionarilor militari, ci servesc intereselor unor foşti camarazi de­-ai noştri care au acceptat să fie părtaşi la dezinformări, manipulări şi jocuri politice de cea mai joasă speţă.

Campaniile de denigrare si manipulare le faceti dv. d-le general Iliescu. Si le-ati facut si anul trecut, in detrimentul pensionarilor militari.

4.     Pensionarii militarii nu sunt şi nu trebuie să devină masă de manevră pentru cei care-şi urmăresc doar interesul personal. Constatăm de luni de zile că onoarea unora dintre auto-proclamaţii lideri ai pensionarilor militari a apus o dată cu răsăritul unor  interese financiare strict personale, la care mulţi dintre cei care au purtat şi poartă uniforma Armatei Române nici nu îndrăznesc să spere vreodată.

Va mai amintiti, d-le general Iliescu, cine a spus ca „UNPR este partidul nostru de suflet”?

5.     Atacul mincinos la adresa premierului Victor Ponta şi la adresa vice-premierului Gabriel Oprea  este în contradicţie cu faptele şi cu realitatea concretă. Recalcularea a adus creşteri pentru 85% din pensiile din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională şi, respectiv, 90% din pensiile celor din MApN. Acesta este adevărul pe care îl pot demonstra, cu talonul de pensie în mână, zeci de mii de camarazi de-ai noştri.

Domnul prim ministru Victor Ponta nu este atacat de SCMD. Doar i se aminteste ca a promis ceva si trebuie sa indeplineasca promisiunea.
Cat despre dl. Oprea, cu dumnealui e alta speta.
In alta ordine de idei, cum v-ar conveni, d-le general Iliescu sa aveti 85%, maini, 85% picioare, etc, etc? Asa si cu corpul pensionarilor militari.

6.     Dezinfomarea, manipularea şi incitarea la confruntări între pensionarii militari şi asociaţiile care îi reprezintă riscă să ducă la distrugerea spiritului de corp care caracterizează Armata Română. Col (r) Dogaru Mircea, prin declaraţiile şi acuzaţiile mincinoase pe care le face, riscă să îi învrăjbească pe militari împotriva militarilor, pe cei care au pierdut în urma recalculării împotriva celor care au câştigat în urma acestui proces.

Dl. Col.(r) Dogaru Mircea nu starneste confruntari intre categoriile de militari in rezerva – acestea sunt rodul obedientei dv. d-le general Iliescu.

7.     Singura soluţie viabilă pentru întregirea pensiilor care au scăzut este dialogul onest, deschis şi constructiv.  Atacurile, denigrarea, minciunile şi dezinformarea nu fac decât rău atât celor care vor ca pensiile lor să revină la nivelul anterior cât şi la nivelul întregii categorii a pensionarilor militari.

Toti dorim reintregirea pensiilor, doar ca unii dintre noi vrem sa fie corecta.

Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere  „Alexandru Ioan Cuza” (ANCMRR) militează atât pentru menţinerea la nivelul actual a pensiilor care au crescut în urma recalculării, cât şi pentru întregirea pensiilor militare care au scăzut, şi nu din vina militarilor, în anii trecuţi. În acest sens, susţinem demersurile iniţiate deja de către USL şi Alianţa de Centru Stânga și avem încredere în premierul Victor Ponta și în vice-premierul Gabriel Oprea.  În toate discuţiile purtate cu factorul politic, A.N.C.M.R.R. a mizat şi va miza în continuare pe corectitudinea solicitărilor camarazilor noştri şi pe reprezentativitatea pe care o avem la nivelul acestei categorii. A.N.C.M.R.R. nu va utiliza niciodată forţa zecilor de mii de membri ai săi în scop politic şi nu va recurge la presiuni, şantaj sau ameninţări la adresa partenerilor noştri politici, aşa cum, din păcate, procedează anumite structuri asociative.
A.N.C.M.R.R.  este cea mai mare asociaţie a cadrelor militare şi va continua să reprezinte şi să apere drepturile şi interesele camarazilor noştri trecuţi în rezervă şi în retragere, precum şi ale familiilor acestora.  În acest scop, Asociaţia utilizează exclusiv mijloacele care au făcut şi fac onoare hainei militare, apărând şi promovând în acelaşi timp valorile Armatei Române, conform devizei ,,PATRIE – ONOARE – DEMNITATE”.

No comment! Gargara.

Iata, dragi prieteni, inca o masea care ma doare rau de tot si trebuie tratata. Daca nu – extrasa! 

PS - In alta ordine de idei, pentru ca tot a venit primavara, La Multe Primaveri cu Sanatate si Pensii Netaiate!


Lt.col.r. Simion Suciu
Presedintele Filialei 1 Beius a SCMD