IN LOC DE...

“Omul trebuie să aibă şi prieteni şi duşmani. Prietenii îl învaţă ce trebuie să facă, iar duşmanii îl obligă să facă ce trebuie” Nicolae Iorga

duminică, 30 noiembrie 2014

 Marea Unire din 1918

I. Adunarea Națională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba-Iulia în ziua de 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea Națională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre.
II. Adunarea Națională rezervă teritoriilor sus indicate autonomie provizorie până la întrunirea Constituantei aleasă pe baza votului universal.
III. În legătură cu aceasta, ca principii fundamentale la alcătuirea noului Stat Român, Adunarea Națională proclamă următoarele:
·         Deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.
·         Egală îndreptățire și deplină libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din Stat.
·         Înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieții publice. Votul obștesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporțional, pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune, județe ori parlament.
·         Desăvârșită libertate de presă, asociere și întrunire, libera propagandă a tuturor gândurilor omenești.
Reforma agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietăților, în special a proprietăților mari. În baza acestei conscrieri, desființând fidei-comisele și în temeiul dreptului de a micșora după trebuință latifundiile, i se va face posibil țăranului să-și creeze o proprietate (arător, pășune, pădure) cel puțin atât cât să poată munci el și familia lui. Principiul conducător al acestei politici agrare e pe de o parte promovarea nivelării sociale, pe de altă parte, potențarea producțiunii.
·         Muncitorimei industriale i se asigură aceleași drepturi și avantagii, care sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus.
IV. Adunarea Națională dă expresie dorinței sale, ca congresul de pace să înfăptuiască comuniunea națiunilor libere în așa chip, ca dreptatea și libertatea să fie asigurate pentru toate națiunile mari și mici, deopotrivă, iar în viitor să se elimine războiul ca mijloc pentru regularea raporturilor internaționale.
V. Românii adunați în această Adunare Națională salută pe frații lor din Bucovina, scăpați din jugul Monarhiei austro-ungare și uniți cu țara mamă România.
VI. Adunarea Națională salută cu iubire și entuziasm liberarea națiunilor subjugate până aici în Monarhia austro-ungară, anume națiunile: cehoslovacă, austro-germană, iugoslavă, polonă și ruteană și hotărăște ca acest salut al său să se aducă la cunoștința tuturor acelor națiuni.
VII. Adunarea Națională cu smerenie se închină înaintea memoriei acelor bravi români, care în acest război și-au vărsat sângele pentru înfăptuirea idealului nostru murind pentru libertatea și unitatea națiunii române.
VIII. Adunarea Națională dă expresiune mulțumirei și admirațiunei sale tuturor Puterilor Aliate, care prin strălucitele lupte purtate cu cerbicie împotriva unui dușman pregătit de multe decenii pentru război au scăpat civilizațiunea de ghiarele barbariei.
IX. Pentru conducerea mai departe a afacerilor națiunei române din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, Adunarea Națională hotărăște instituirea unui Mare Sfat Național Român, care va avea toată îndreptățirea să reprezinte națiunea română oricând și pretutindeni față de toate națiunile lumii și să ia toate dispozițiunile pe care le va afla necesare în interesul națiunii.


Episcopul Iuliu Hossu dă citire Rezoluției de la Alba Iulia"Mihai Eminescu- Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie"

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, 
Tânără mireasă, mamă cu amor! 
Fiii tăi trăiască numai în frăţie
Ca a nopţii stele, ca a zilei zori, 
Viaţa în vecie, glorii, bucurie, 
Arme cu tărie, suflet românesc, 
Vis de vitejie, fală şi mândrie, 
Dulce Românie, asta ţï-o doresc!
LA MULTI ANI ROMANIA !!!

marți, 25 noiembrie 2014COMUNICATUL 

Biroului Operativ al Filialei Sector 6 Bucuresti a SCMD   ( 2 )

Privind Decizia Biroului Operativ Central din 13.11.2014 (inregistrata cu nr. 1398/14.11.2014) referitor la suspendarea activitatatii Biroului Operativ al Filialei Sector 6 Bucuresti


In atentia membrilor de sindicat ai:
-         Filialei Sector 6, Filialelor din Bucuresti si Judetul Ilfov, Vicepresedinti ai Consiliilor de Coordonare ai Filialelor din tara si Presedinti ai Filialelor din tara -


Stimati Colegi,
Chiar daca nu va vine sa credeti cu adevarat citind titlul, activitatea Biroului Operativ al Filialei Sector 6 Bucuresti, a fost suspendata de catre Biroul Operativ Central. Suspendata din nou.
Pentru a intelege realele motive aflate la baza acestei decizii aiuritoare desi suntem convinsi ca le banuiti, va facem cunoscute in spiritul corectitudinii si transparentei modului nostru de lucru, cu care v-am obisnuit, urmatoarele:
1. Biroul Operativ al Filialei Sector 6, una din cele mai active si vocale organizatii ale SCMD, a atras atentia Biroul Operativ Central in repetate randuri  in cadrul organizatoric legal si uzand gradual de toate mijloacele statutare, asupra consecintelor modului defectos de conducere a SCMD. Rezultatul il vedem azi, dar pe pielea noastra !
Pentru evitarea derapajelor si imbunatatirea activitatii Biroului Operativ Central, iata spre exemplificare, Propunerile Biroului Operativ al Filialei si ale membrilor sai de sindicat, prezentate la Bilantul Activitatii Filialei SCMD Sector 6 in perioada Aprilie 2010 - Aprilie 2014, desfasurat la Parlamentul Romaniei, la ­­­­­­­­­­­7 MAI 2014 :
          - întreaga activitate a SCMD să se desfăsoare în principal în directia recâstigării, în instantă, a drepturilor pierdute prin aplicarea unor hotărâri aberante;
- actiunile si întreaga activitate a SCMD să se desfăsoare cu costuri minime si bine fundamentate;
- orice actiune sindicala, indiferent de anvergura ei, nu se va desfasura fara avizul Dep. Juridic, in ceea ce priveste oportunitatea si legalitatea;
- in orice actiune sindicala să  fie  implicate: Dep. Organizare, Juridic, Media, Informatii si incadrarea acestora cat mai repede, cu nuclee functionale;
- rolul presedintelui nu este acela de PRESEDINTE- JUCATOR;
-  toate actiunile sindicale vor incepe obligatoriu cu o conferinta de presa, la care va participa tot Comitetul Director, si se vor incheia cu un comunicat de presa publicat pe site;
-  Dep. Media va trebui de urgenta incadrat, si va avea compartiment de monitorizare a emisiunilor TV;
- Comitetul Director să fie  prezent, in corpore, la actiunile sindicale;
- filialele din tara, care nu participa la actiuni comune in Bucuresti sa desfasoare program de actiune in orasele lor, pentru a produce un efect de masa.
            Facem precizarea ca aceste propuneri vizau anul 2011, dar ce sa vezi, dl. Presedinte isi vede de treaba si lanseaza cu de la sine putere PLATFORMA CIVICA in douasprezece puncte, cu ocazia Zilei Internationale a Muncii Decente in 7 octombrie 2011 scopul mitingurilor de la Bucuresti si din Tara, spune dansul, ,, fiind organizarea Societatii civile de catre militari, in dubla lor calitate de membri de drept ai Societatii civile (ca militari si sindicalisti)”.
Desi nicaieri in lumea democratica, militarii nu organizeaza societatea civila, Romania este o tara atipica, si  merge fara sa ne-o ceara nimeni !! Cum am reusit si cat de impresionata este societatea romaneasca si strainatatea, se vede in 2014.

2. Disensiunile intre Filiala si CD au  devenit extrem de puternice in anul 2012 debutand cu decizia dl. Col (r) Tudor Marian, trimisa presedintelui SCMD in data de 02.04.2012, de retragere din functia de vicepresedinte al SCMD.
Totodata, Biroul Operativ al Filialei a luat act de ,,Informarea privind unele decizii luate de catre Comitetul Director al SCMD in sedinta din 05.04.2012”, publicata in data de  08.08.2012 pe pagina principala a site-ul SCMD, prin care se arata:
a) - CD nu a infiintat niciodata vreun consiliu de coordonare filiale si  respinge o atare structura nestatutara si susceptibila de a crea paralelisme si sciziuni. CD atrage atentia BO ale Filialelor din Bucuresti si Ilfov ca au fost manipulate de catre unul dintre “venerabili”, coleg de loja cu domnii generali Oprea si Mihai Iliescu, desi in conformitate cu prevederile art.12 litera I, art.28(1) din Statutul SCMD si art.39 litera f alin. 4 din ROF-ul SCMD, in data de 17 august 2011 s-a decis constituirea Consiliului de Coordonare a filialelor din Bucuresti si Ilfov, structura unitara, fara personalitate juridica si fara a aduce atingere filialelor de sector. Mai mult, in data de 28 decembrie 2011 CD a aprobat constituirea Consiliilor Consultative pe zone geografice, Bucuresti si Ilfov.
In fapt, PROTOCOLUL de constituire are urmaroarele capitole, ca puncte de referinta:
1. Motivaţia necesităţii constituirii acestei structuri.
.         2. Manifestarea unei atitudini proactive şi nu doar reactive în modul de acţiune faţă de situaţii şi evenimente (motivaţie).
3. Promovarea unei imagini profesioniste, implicate şi competente la nivelul Capitalei precum şi consolidarea filialelor prin (motivaţie).
4.
 Atragerea resurselor financiare.
5. Organizare, atribuţii şi competenţe ale structurii.
In cel mai transparent mod, PROTOCOLUL a fost publicat si pe site-ul Departamentului Organizare, miercuri, 2 noiembrie 2011.
b)    - este invocat un  grupuscul de 7-8 persoane, infiintat pe baza de coterie vizand destructurarea sindicatului, prin inventarea unei structuri paralele Comitetului Director – adica o gasca cu ganduri ascunse, respectiv BOP al Filialei;
c) - defaimarea continua, prin MICA SCHITA DE SCENARIU” - autor dl. Valeriu Pricina publicata pe site-ul sindicatului, in conditiile in care:
- La data de 07 februarie 2012 a avut loc o discutie spontana cu reprezentanti ai MAI, respectiv cu secretarul de stat, chestor pr. Dl. Guran Lucian, dialog ce nu a fost pregatit si aprobat de CD (desi a participat presedintele SCMD). Paradoxul rezulta din faptul ca la momentul discutiilor, presedintele SCMD nu a putut prezenta, in scris, setul de probleme cu care se confrunta membrii SCMD din MAI, problematica scrisa fiind depusa a doua zi. Cu atat mai mult, nici in prezent, nu se cunoaste punctul de vedere al MAI la problemele prezentate.
La solicitarea membrilor de sindicat, prin BOp ale filialelor si dorind nererepetarea improvizatiei de dialog, Consiliul de Coordonare in sedinta ordinara din 21 februarie 2012, a hotarat sa adreseze o solicitare CD cu privire la demararea unor discutii cu reprezentantii MApN, prezentand inclusiv punctajul si tematica discutiei, in similitudine cu cele prezentate la MAI.
MApN, luand act de solicitarea SCMD, a delegat pentru discutii pe secretarul de stat Vasile Mihail OZUNU. Presedintele SCMD a refuzat dialogul la acest nivel, clamand ca el nu discuta decat cu ministrul Oprea. Oare un secretar de stat care are in atributii si problematica noastra (a se citi de catre cei care nu stiu atributiile Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul si Informare Publica) este “nimeni in drum” sau presedintele SCMD se considera prea mare pentru a purta astfel de discutii cu reprezentantul desemnat de ministrul apararii, oricare ar fi acesta?
Avand in vedere ca  problemele ce urmau a fi prezentate reprezentau, de fapt, solicitarile membrilor de sindicat nu numai din Bucuresti si Ilfov ci si din intreaga tara (Craiova, Brasov, Constanta, s.a.) Consiliul de Coordonare in sedinta din 06 martie 2012 a hotarat sa dialogheze in conditiile mai sus mentionate, delegand un numar de patru persoane, asa cum reiese si din comunicatul afisat pe site, dupa intalnire.
d) -  cat priveste grupul solidar, contestator, vesnic nemultumit, vesnic pretinzator de altceva si altcumva “ cu “ carente de ordin cultural sau profesional “ acesta este de fapt format din presedintii filialelor din Bucuresti si Ilfov, care nu a facut decat sa solicite o comunicare interna si publica transparenta care sa vizeze intarirea fortei SCMD,continuarea eforturilor pentru schimbarea atitudinii societatii fata de SCMD si realizarea obiectivelor numai in interesul membrilor sai.

In concluzie:

Am cerut dialog si ni s-a trantit usa in nas.
Am cerut transparenta si ni s-a taiat blogul de 2 ori,
Am cerut comunicare operativa cu membrii Filialei si ni s-au taiat telefoanele,  
Am cerut unitate si coeziune prin Apelul catre filiale si ni s-a raspuns ca suntem destabilizatori.
 Am cerut decizii CD pe baza de consultare si vot si suntem condusi autocrat, pe baza de comunicate.

3. In 2014 situatia din pacate, se deterioreaza mai ales. dupa desfasurarea CNR 17- 18 Oct.
Astfel, discutarea  proiectului Statutului SCMD s-a amanat pentru anul 2015, rezultand insa, fara echivoc, decizia Biroului Operativ Central de a conduce SCMD in acelasi stil, la care evident, Biroul Operativ al Filialei, a reactionat.
Ca urmare, presedintele filialei a postat pe site-ul nostru, modul concret in care dl. Dogaru doreste sa continue conducerea SCMD :
- dezinformare:
 Ex: La 31.10.2014, pe blogul SCMD, dl. Dogaru afirma ca Luni, 27.10.a.c., cu ocazia Plenului Deputatilor, intrunit pt. ridicarea imunitatii unor parlamentari, dl. Zgonea a inserat pe Ordinea de zi, si dezbaterea celor 4 Proiecte de legi care ne intereseaza, restante din 01- 07.10. In realitate Proiectul Legii pensiilor militare de stat se afla la Ministerul Justitiei.
-  manipulare :
 Ex : In 24.10.2014, la emisiunea Danei Grecu, La Ordinea Zilei, dl. Dogaru afirma ca Alternativa Nationala, Fundatie a CNSC, a strans semnaturi pt. dl. Teodor Melescanu, candidatul la alegerile prezidentiale (proba, inregistrarea realizata).
- minciuna pe fata, in scris ori in cadrul intalnirilor pe care le-a avut in teritoriu:
 Ex : In sedinta Filialei 2 Sector 3, din 30.10.2014 dl. Dogaru a declarat ca in 5 zile Legea pensiilor militare de stat, va fi aprobata in Camera Deputatilor.
4. Numai ca, atunci cand mireasa nu stie sa joace, spune ca lautarii sunt prosti. Ca urmare, satul de vesnicii destabilizatori si rebeli opozanti de serviciu,  Biroul Operativ Central, prefera in nota obisnuita sa ne cuminteasca si deci, sa ne suspende, in loc sa convoace intreg Comitetul Director si evident, Biroul Operativ al Filialei, pentru a intelege starea de fapt (vezi  Decizia cu motivele BOC, anexata). Ca sa mai adaugam ca am aflat despre aceasta de pe pagina centrala, si asta cu cateva zile inainte de data alegerilor e de prisos.
Stimati Colegi,
Cu amendamentul ca Biroul Operativ al Filialei Sector 6 va avea si in continuare aceeasi pozitie corecta si verticala pentru care am fost realesi de catre Adunarea Generala din 07mai 2014, 
SOLICITAM
Filialelor din Bucuresti si Judetul Ilfov si Presedintilor Consiliilor de Coordonare ai Filialelor din tara, conform dreptului statutar la opinie si corecta informare, urmatoarele:
     - acordul si publicarea pe site-ul propriu a prezentului Comunicat al Biroul Operativ al Filialei Sector 6;
     - pentru eventuale date suplimentare, va stam la dispozitie cu dovezi scrise, inregistrari audio sau video, in spiritul transparentei depline si formarii unei opinii corecte;
     - in situatia in care nu doriti sa dati curs acestui demers, va rugam sa ne comunicati si sa ne transmiteti motivele aflate la baza deciziei dvs.

Cu stima,

PRESEDINTELE CONSILIULUI
DE COORDONARE
AL FILIALELOR DIN BUCURESTI SI JUDETUL ILFOV
            
          Col. (r) Marian Tudor


BIROUL OPERATIV AL SCMD FILIALA SECTOR 6 

vineri, 21 noiembrie 2014

ODIHNĂ VEŞNICĂ!             Pe data de 22 noiembrie 2014 se împlineşte 1 an de zile de când inima 

generalului de divizie (ret.) IOAN POPA 

a încetat să mai bată după o suferință nemeritată, lasând în urmă îndurerați: familie, camarazi, rude și prieteni. 

Membrii subfilialei Beius a ANCMRR şi Filialei 1 Beius a SCMD precum şi Lt. col. Mihai Sopota, comandantul Unitatii militare din Beiuș, jud. Bihor, unitate unde şi-a început activitatea tânarul locotenent Ioan Popa, tancuri şi auto promoţia 1968, îi aduc un pios omagiu,  îşi exprimă sentimentele de profundă durere şi transmit familiei sincere condoleanţe!  Dumnezeu să le dăruiască mângâiere și întărire sufletească!

General de divizie (ret.) IOAN POPA a fost un om modest și decent,  cu o deosebită noblețe sufletească, de o înaltă ținută morală, omenos și respectos, caracter sociabil, răbdător și la nevoie de un real ajutor  pentru colegi. A îndeplinit toate funcţiile ierarhice, de la comandant de pluton şi companie la cea de  locţiitor al comandantului unităţii (după absolvirea Academiei Militare promoţia 1977) la U.M. 01334 Beiuş. Din 1980 a îndeplinit funcţii de mare raspundere în garnizoanele: Arad, şef de stat major de regiment la Turda şi comandant de regiment la Târgovişte. A fost şeful de stat major şi comandantul Armatei 1 (18 octombrie 1995 - 1 mai 1997). A mai îndeplinit funcţii importante în Statul Major al Forţelor Terestre iar o perioada a fost comandantul Academiei Trupelor de Uscat. Rezultatele muncii au fost întodeauna de calificative maxime, a fost decorat cu numeroase ordine şi medalii culminând cu Ordinul National Steaua României in grad de Ofiţer in anul 2000.
Pentru tăria cu care a trecut peste greutăți și pentu modul cum s-a luptat să se realizeze profesional a fost respectat, iubit  și stimat de toți cei care l-au cunoscut și va rămâne o amintire luminoasă și memoria noastră.

Rugam pe Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică şi sa-i aşeze sufletul în Împărăția Cerurilor!M.M. Principal (r) Tăsică Bursaşiu

joi, 20 noiembrie 2014

Comunicatul Biroului operativ al Filialei sector 6 Bucuresti cu privire la "Decizia Biroul Operativ Central" din 13.11.2014

          


COMUNICAT
 privind masurile luate de Biroul operativ al Filialei sector 6 Bucuresti a SCMD in sedinta din 19 noiembrie 2014

 BIROUL OPERATIV (BOp) AL FILIALEI SECTOR 6 BUCURESTI  ANALIZAND DECIZIA BOC, DIN 13.11.2014, IN REGISTRATA LA NR.1398 DIN 14.11.2014 PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITATII BIROULUI SI IMPLICIT A FILIALEI A DECIS URMATOARELE:
1.    Elaborarea si transmiterea catre CD a solicitarii puneri la dispozitia filialei a urmatoarelor documente:
a.     Decizia CD nr.1398 din 14.11.2014 privind suspendarea activitatii BOp al filialei în formă scrisă şi semnată de catre conducerea SCMD;
b.    Copie a procesului verbal al sedinţei Biroului Operativ Central în care s-a luat decizia respectivă şi justificarea de către BOC a măsurilor aplicate;
c.      Copii ale documentelor din care reiese contestarea şi refuzul constant al Biroului operativ al filialei de aplicare a majorităţii măsurilor, deciziilor şi hotărârilor luate de către organele de conducere centrale ale SCMD, inclusiv pe cele ale CNR;
d.    Prezentarea hotararilor CNR – 2014 nerespectate de catre membri BOp al Filialei sector 6;
e.     Copii ale documentelor  oficiale ale conducerii SCMD din care să rezulte folosirea de către membrii Biroului operativ  a unui “limbaj suburban, trivial, neconform standardelor de adresare între cadrele militare şi în societatea civilizată “  în comunicarea cu structurile de conducere ale SCMD;
f.      Prezentarea acelor articole, publicate de Biroul operativ al filialei, de la CNR – 2014 până în prezent, prin care membri BOp al filialei   ”au adus şi aduc mari prejudicii imaginii de ansamblu a SCMD”;
g.     Copii ale documentelor cu indicarea elementelor din care să rezulte ” încălcarea sistematică a prevederilor articolelor 9 (d), 10 (a) şi 13 (a,c,d)/Statut şi art. 83 alin. a,c,d,e,g din ROF „ şi în special încălcarea principiilor democratice invocate de articolul 10 (a) din Statut;
h.    Comunicarea NOTIFICĂRII trimise Judecatoriei sector 1, privind înscrierea în Registrul Special al sindicatelor , a eventualelor modificări din componenţa CD hotărâte de CNR – 2014.
i.       Prezentarea de catre BOC a PROCESULUI VERBAL  al sedintelor CNR-2014, cu PRECIZARILE REFERITOARE LA ACTIVITATEA BOP AL FILIALEI SECTOR 6.

2.    Membri BOp al filialei au discutat si aprobat continutul Comunicatului privind pozitia FILIALEI SECTOR 6 fata de decizia de suspendare a activitatii acestei filiale, comunicat ce va fi transmis filialelor SCMD pentru exprimarea opiniilor privind deciziile organelor centrale de conducere ale SCMD.
3.    Biroul operativ al filialei dupa primirea raspunsurilor solicitate  CD precum si a opiniilor filialelor din teritoriu  VA CONVOACA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A FILIALEI.

MENTIONAM CA, BIROUL OPERATIV AL FILIALEI SCMD SECTOR 6, A FOST ALES IN UNANIMITAE DE CATRE ADUNAREA GENERALA A FILIALEI IN DATA DE 7 MAI 2014 , CU RESPECTAREA PREVEDERILOR STATUTARE.
AVAND IN VEDERE FAPTUL CA S-A BLOCAT, A DOUA OARA, PAGINA FILIALEI (pagina integrata in cea a col.(r.) Ranciog ) solicitam tuturor membrilor filialei sa acceseze paginile filialelor care ne sprijina, tehnic, in actiunea noastra.
Totodata, solicitam si multumim tuturor membrilor de sindicat ai filialei  si a altor filiale care ne sprijina in transmiterea mesajelor BOp al Filialei sector 6.


BIROUL OPERATIV AL FILIALEI SECTOR 6 BUCURESTI
luni, 17 noiembrie 2014


Ofițerii americani, loviți de reducerile de personal

Pensiile militarilor: loialitatea, un drum cu sens unic
În 2014 au fost disponibilizați 22.000 de militari americani

În 2014 au fost disponibilizați 22.000 de militari americani

Reducerile la care Congresul SUA a supus bugetul Apărării se repecutează în special asupra soldelor și a pensiilor plătite după retragerea militarilor, scrie New York Times. Armata SUA este marcată și de o reducere a numărului de militari. În acest an, numărul lor total a scăzut de la 530.000 la 508.000, fiind programată o nouă reducere de 20.000 de militari pentru 2015. În acest ritm, armata SUA va ajunge să numere 450.000 de militari în 2019, cea mai mica forță începând din anii celui de Al Doilea Război Mondial.
În acest an au fost retrași din armata 1.188 de căpitani și 550 de maiori.
”Este vorba despre toată viața mea”
The New York Times oferă exemplul căpitanului Elder Saintjuste, un imigrant haitian care s-a înrolat în armată și a participat la trei misiuni în Irak, unde a petrecut de două ori Crăciunul. Saintjuste a petrecut 20 de ani în armată și a fost înștiințat că va fi retras, ca parte a programului de reducere a numărului de militari. El a considerat că se poate retrage cu o pensie de căpitan, însa s-a înșelat; pentru că nu a avut acest grad suficienți ani, nu va primi decât o pensie de sergent, adică 1.200 de dolari pe lună.
”Am muncit, m-am sacrificat, mi-am riscat viata și ei m-au îndepărtat ca și cum astea nu ar conta. Nu mi-am pierdut doar slujba, este ca și cum soția te-ar părăsi brusc fără să-ți spună de ce o face. Este vorba despre toată viața mea”, spune Sainjuste.
”Este cultura noastră, familia noastră și limbajul nostru. Mulți dintre noi sunt aici din anii liceului. Am dat totul, familiile noastre au dat totul, iar ei nu ne-au întins decât mâna și ne-au spus ’Multumim’”, spune căpitanul Bill Moore, care lucrează în domeniul informatiilor militare.
Te recrutează cu tot felul de promisiuni
Mulți dintre ofițerii trecuți acum pe linie moartă au un dosar impecabil și nu își pot explica de ce tocmai ei au fost cei eliminați, având în vedere că până în 2013 erau selectați ofițerii ce au comis abateri disciplinare. Majoritatea celor de care armata SUA se debarasează acum sunt ofițeri promovați în toiul războiului din Irak, atunci când mulți căpitani tineri se retrăgeau din armată datorită epuizării și trebuiau să fie înlocuiți. De aceea, majoritatea celor care sunt acum concediați sunt militari care s-au oferit voluntari și doreau să urmeze o carieră în armată. Sunt vizați însă și absolvenți de West Point (3 cazuri de căpitani).
”Te recrutează cu tot felul de promisiuni, fie ele beneficii sau ceva mai confuz, ca faptul de a fi parte dintr-o instituție foarte importantă. Îți sprijină familia și o obișnuiesc cu un anume stil de viață. Oamenii devin parte a unei culturi cazone, izolate. Iar apoi îți iau toate astea. Nu sunt suprinsă că se simt înșelați”, spune Beth Bailey, profesor la Temple University.
Armata încearcă să ofere compensații materiale, uneori de până la 100.000 de dolari, și un preaviz de luni de zile, pentru a le permite militarilor să-și găsească o slujbă în civilie. Căpitanii care au peste 20 de ani vechime primesc o pensie plină, însă cei care nu au o vechime de opt ani (atat este necesar pentru a te retrage cu gradul de căpitan) ies la pensie cu gradul precedent, cel mai adesea sergent.
”Mă pot trezi falită. Îmi ajutam fiica să-și plătească facultatea. Acum e pe cont propriu. Nu m-as fi gândit la asta. Acum mă gândesc că armata încearcă să economisească bani pe spinarea noastră”, spune Tawanna Jamison, 43 de ani, căpitan de șapte ani, care va primi o pensie de 2.200 de dolari (de sergent) în loc de 4.500 de dolari (cea de capitan).
”În Irak și Afganistan am sărit din avioane, m-am antrenat. Plecam atât de devreme și mă întorceam acasă atât de târziu încât nu-mi vedeam familia în timpul săptămânii și nu primesc nimic acum”, spune capitanul Nathan Allen, interpret și ofițer de informații, care a muncit frecvent câte 15 ore pe zi, nu a asistat la nașterea copiilor fiind în misiune în Afganistan și a cărui familie s-a mutat de 10 ori. Acum sotia lui are nevoie de consiliere pentru a menține unită familia.
”Au avut nevoie de noi să luptăm cu talibanii. Acum nu mai au nevoie și ne retrag brusc sprijinul. Se pare că loialitatea este aici o stradă cu sens unic”.
Economii de miliarde de dolari
Un studiu al Pentagonului arată că Armata ar putea economisi intre 1,8 si 4,4 miliarde de dolari pe an daca ar majora beneficiile militarilor in timpul carierei si nu atunci cand acestia se retrag, scrie The Washington Post. Acum, Pentagonul cheltuieste 34% din buget pentru plata soldelor si a pensiilor.
Sistemul de retragere a militarilor americani s-a schimbat foarte putin in ultimii 70 de ani si prevede o vechime de cel putin 20 de ani pentru o pensie intreaga. Lideri de la Washington considera ca acest sistem nu mai corespunde reducerii efectivelor, dupa razboaiele din Irak si Afganistan. Insa tocmai aceasta stabilitate a sistemului a fost cea care a atras un numar mare de voluntari sau ofiteri de cariera.
Veteranii ruși: ”Suntem aruncaţi de parcă am fi nişte prezervative folosite”
Într-un articol publicat la începutul acestui an, Der Spiegel vorbea despre situația militarilor în retragere din Rusia și oferea chiar exemplul veteranilor din trupele de elită Spetsnaz, scriind că guvernul de la Moscova nu depune mari eforturi pentru a asigura loialitatea acestor trupe. Luptătorii din rândul trupelor Spetsnaz sunt plătiţi între 1.000-2.500 de euro pe lună. Mulţi luptători, după ce se pensionează, sunt nevoiţi să se angajeze ca agenţi de pază deoarece pensiile oferite de stat sunt prea mici pentru a trăi doar de pe urma lor, undeva in jur de 170 de dolari pe luna. Unii dintre foştii soldaţi devin depresivi şi alcoolici. La una dintre întâlnirile veteranilor, foarte bogată în sticle de vodcă, unul dintre foştii luptători şi-a mărturisit indignarea: „Suntem copii Kremlinului. Dar când nu mai avem acelaşi randament suntem aruncaţi de parcă am fi nişte prezervative folosite”.
Imperativele modernizării armatelor
Problemele cu care se confruntă veteranii ruși și americani vin în condițiile în care armatele celor două state susțin că se modernizează.
Rusia se află în plin proces de modernizare a forțelor armate, afectat puternic însă de corupția din sistem. Programul de modernizare se extinde pe perioada 2011-2020. Principalii beneficiari ai programului sunt forțele nucleare strategice, iar apoi apărarea aeriană, comunicațiile, sistemele de recunoaștere și programul generației a cincea de avioane multirol.
De partea cealaltă, armata SUA se confruntă cu reduceri bugetare. Având în vedere că modernizarea forțelor nucleare este o proritate și la Washington, la fel și investiția în noi tehnologii, rămâne ca elementul uman să suporte cele mai mari consecințe ale reducerii fondurilor.
Există și situații aflate la polul opus. Spre exemplu, circa 50% din bugetul canadian al Apărării este utilizat pentru plata salariilor și pensiilor militarilor. Salariul unui sergent canadian este de 65.000 de de dolari canadieni, în timp ce salariul unui sergent dintr-o altă țară NATO, Franța, este echivalent cu 26.000 de dolari candieni. Cheltuielile mari pentru salarii înseamnă fonduri mai puține pentru achiziția de echipamente. Astfel, Canada investește aici doar 14% din bugetul apărării, în timp ce SUA investesc 25%, Franța 28,6%, iar Marea Britanie 23,1%.

duminică, 16 noiembrie 2014