IN LOC DE...

“Omul trebuie să aibă şi prieteni şi duşmani. Prietenii îl învaţă ce trebuie să facă, iar duşmanii îl obligă să facă ce trebuie” Nicolae Iorga

luni, 27 octombrie 2014


Nota Departamentului Juridic nr. 10 (1334)/ 27.10.2014 privind unele precizari in legatura cu dispozitiile Legii nr. 125/2014 si ale Legii nr. 134/2014I. In legatura cu Legea nr. 125/2014.
           La solicitarea mai multor colegi, va precizam faptul ca prevederile Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii nu au incidenta in privinta pensionarilor proveniti din sistemul de aparare ordine publica si siguranta nationala, daca ne referim strict la consecintele proceselor de recalculare si revizuire a pensiilor in baza Legii nr. 119/2010, respectiv a OUG nr. 1/2011. In situatii particulare, acolo unde au avut loc erori de calcul cu privire la cuantumul pensiilor facute de functionarii caselor de pensii, se vor aplica prevederile legii mai sus mentionate.

II. In legatura cu Legea nr. 134/2014.
           Legea nr. 134 din 15 octombrie 2014, pentru abrogarea unor prevederi din <LLNK 12009   329 10 201   0 18>Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, a inlaturat cauza suspendarii platii pensiei pentru acei pensionari care au optat pentru un salariu in sistemul bugetar. Pe cale de consecinta, cei in cauza sunt indrituiti sa fir repusi in plata pensiei, in baza unei cereri trimisa Casei de pensii sectoriale. Va redam mai jos prevederea legala in cauza, respectiv art. nr. 115 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice:
“ În sistemul public de pensii, reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:
    a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
    b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a); ”

            Facem precizarea ca termenul de 30 de zile mentionat la lit. (a) expira pe 17.11.2014, intrucat Legea nr. 134/2014 a intrat in  vigoare pe 19.10.2014. Cei care nu vor respecta termenul precizat, vor fi repusi in plata in conformitate cu dispozitiile cuprinse la lit. (b).
  
COORDONATORUL  DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col (r) Monica CALOIAN

    Anexa: Model de cerere adresata Casei de pensii sectoriala


DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul …..…………………………………, domiciliat în Bucuresti, str. ………………….. nr. ….., bl. …., sc. ….., et. ….., ap. …..,  sector …., posesor al CI seria …… nr. ……………, eliberată de S.P.C.E.P. la data de ……………, CNP .…………………, telefon …………………, cu dosar pensie nr. …………...,  va rog sa veti amabilitatea sa dispuneti – in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 134/2014, pentru abrogarea unor prevederi din <LLNK 12009   329 10 201   0 18>Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional si ale art. 115, lit. (a) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice -  repunerea in plata a pensiei mele suspendate in luna ………………… anul ………..
 In acest sens depun urmatoarele documente:
-          Cartea de identitate, seria …… nr. ………….., eliberata de …….….., in copie, o fila;
-          Talon pensie, luna ………………., in copie, o fila.
Va multumesc pentru sprijinul dumneavoastra!

Cu stima,
………………..                                                                      Data   .……………….
                           ……………………………………………

 DIRECTORULUI  CASEI DE PENSII SECTORIALE A ……………….

IMPORTANT PENTRU CEI CARE CONDUC AUTOVEVICULE

Ordonanta Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 635 din 29 august 2014.

OG nr. 21/2014   instituie noi obligaţii pentru şoferi , modificările au intrat în vigoare de la 28 septembrie şi au ca scop alinierea la legislaţia europeană în materie de siguranţă.

Modificari cod rutier septembrie 2014 (*aici*)sâmbătă, 25 octombrie 2014

25 Octombrie, Ziua Armatei Române           Prin Decretul nr.381 din 1 octombrie 1959  al Prezidiului Mării Adunări Naționale, s-a decis că ziua de 25 octombrie să fie proclamată și aniversată ca „Ziua Forțelor Armate ale Republicii Populare Române”. 
Devenită simbol al tuturor bătăliilor și eroilor neamului românesc, data de 25 octombrie este strâns legată de eliberarea la 25 octombrie 1944 a ultimului oraș românesc de la granița de vest a țării, este ziua în care se aniversează eliberarea definitivă a teritoriului național vremelnic ocupat în urma Dictatului de la Viena din august 1940. 
Ziua Armatei este momentul de evocare și omagiere a faptelor de arme ale celor care și-au jertfit viața pentru libertatea și independența patriei.


    Vă dorim tuturor militarilor activi,  în rezervă, în retragere:

    LA MULŢI ANI !

 Filiala 1 Beiuș a SCMD 


vineri, 24 octombrie 2014

În atenţia celor care au renunţat la venitul din pensie odată cu apariţia Legii 329/2009


                În M.Of. 753/16.10.2014 a fost promulgată Legea134/2014  pentru abrogarea unor prevederi din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi FMI. Legea are un articol care prevede abrogarea prevederilor articolului 1 litera C şi Capitolului IV  “Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare” cuprinzând articolele 17-26, din Legea nr. 329/2009.
          Pentru repunerea în plată a pensiilor, cum legea nu stipulează o procedură pentru revenirea la plata pensiei,  publicăm una furnizată de unul din colaboratorii noştri.
      Pasul 1. Solicitarea de la Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti / Casele judeţene de pensii a adeverinţei cu stagiul de cotizare: cerere tip + o fotocopie dupa BI/CI;
    Pasul 2. Formularea cererii pentru “actualizarea” pensiei, adică pentru valorificarea perioadei care rezultă din adeverinţa despre care facem vorbire la pct. I. Aceasta cerere o gasiti aici.
        Pasul 3. Concomitent cu cererea de la pct. II depuneţi şi cererea de repunere în plată a pensiei care era suspendată. 


marți, 14 octombrie 2014

 Mai sunt doar câteva  zile până când vom merge la CNR 2014

   
  Mai sunt doar câteva  zile până când vom merge la CNR 2014, care are următoarea ordine de zi:   

         1. Dezbaterea şi aprobarea modificărilor la Statut.
         2. Prorogarea mandatului actualei conduceri a SCMD până la CNR extraordinar care se va organiza întemeiul noului Statut aprobat de către instanţa de judecată.

       Aprobată în unanimitate în şedinţa Comitetului Director a SCMD din 02.10.2014  .

           Cei mai mulţi dintre participanţi se întreabă:
 Dacă  BOC doreşte o reformă  reală a  sindicatului ce schimbăm în statut, documentul fundamental al sindicatului, forma sau conţinutul  ?
  Există voinţa, se doreşte , la nivel central modificarea şi adaptarea statutului SCMD la cerinţele actuale, înlăturarea  prevederilor nelegale şi neconstituţionale (art.9 aln.3 statut si art.9 aln.4 proiect) pe care le conţine în prezent şi completarea cu prevederi de lărgire a democraţiei interne?
  Cui foloseşte disputa acerbă de pe bloguri din ultima săptămână , cunoscut fiind faptul că aceasta aduce deservicii majore sindicatului şi rezerviştilor ? O abatere a atenţiei de la temele majore ale CNR 2014 ?

    Va trebui să votăm, cum am fost mandataţi de membrii de sindicat, într-un fel sau altul, apelul meu este să acţionăm cu calm, cu respect, cu înţelepciune – "să nu rupem căruţa la jumătatea drumului, vorba unui cunoscut"- pentru luarea celei mai bune hotărâri privind viitorul sindicatului, pentru acceptarea sa ca partener de dialog viabil.

duminică, 12 octombrie 2014

    Update   

 Raspunsul la "mic grup de membrii SCMD din provincie" care "in baza unei pile" (acest grup are acces unde BOC nu are ?!-in conditiile in care avem acelasi obiectiv, drepturile militarilor disponibilizati, in rezerva si retragere -prevederile Statutului SCMD, art.6 -este lipsa de comunicare sau alte interese ?! )
(vineri, 10 octombrie 2014)

          La solicitarea domnului Viceprim ministru Gabriel OPREA, Ministerul Apararii Nationale A PREGATIT SI VA INAINTA UN RAPORT PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI ROMANIEI, prin care se prezinta oportunitatea solutionarii problemei recuperarii sumelor abuziv retinute de Guvernul Boc timp de 21 de luni.

           Raportul, finalizat de Directia Financiara si Casa Sectoriala de Pensii, va fi inaintat Primului ministru si prevede POSIBILITATEA recuperarii sumelor retinute ( 105 mil. lei la nivelul ministerului apararii).

            Este un pas deosebit facut la initiativa unui „mic grup de membri SCMD din provincie” care, „in baza unei „pile” (07.10.2014) pusa telefonic”, a avut ”tupeul” sa solicite un dialog cu reprezentantii Guvernului pentru prezentarea punctelor de vedere ale unor rezervisti ce considera ca masurile extremiste sunt de domeniul trecutului.


         Putem sa-l informam pe col.(r.) Dogaru ca, ACEL MIC GRUP, NU A FOST TRIMIS LA PLIMBARE CI A DIALOGAT, NU A URLAT IN GIGAFOANE IMPOTRIVA PARLAMENTULUI TARII SI A GUVERNULUI, CI A SOLICITAT MASURI PENTRU REMEDIEREA ILEGALITATILOR COMISE DE FOSTA GUVERNARE, SI REZULTATELE SE VOR VEDEA.

           Doresc sa multumim domnului Viceprim ministru Gabriel OPREA pentru interesul manifestat fata de rezolvarea problemelor pensionarilor militari, a rezervistilor din intregul sistem de aparare, ordine publica si siguranta nationala si, in special de promptitudinea demonstrata de factorii implicati in solutionarea acestor probleme, la solicitarea domniei sale.

           Totodata, implicarea doamnei Primar Olguta VASILESCU se constituie intr-un exemplu de respectare, de catre parteneri, a prevederilor protocoalelor incheiate de filialele SCMD si nu un motiv de critica, pentru adversarii sai politici, sprijiniti (o spunem cu parere de rau ) de catre unii membrii ai SCMD (fie ca sunt fondatori, creatori, inventatori ai mersului pe jos, etc.)
     
           Cred ca este timpul sa ne regandim pozitia fata de viitorul SCMD, SA REPUNEM SINDICATUL PE POZITIA CASTIGATA PRIN LUPTA CORECTA, NU PRIN MANIPULARE SI MINCIUNA.

           CRED CA ESTE TIMPUL CA CEI CARE AU CONSIDERAT SI CONSIDERA SCMD, CA O AFACERE DE FAMILIE, SA-SI REVIZUIASCA ACTIVITATEA SI ACTIUNILE SI SA SE SUPUNA STATUTULUI SI LEGII.

Vicepresedinte coordonator al filialelor
 din Bucuresti si judetul Ilfov

Presedintele Filialei Sector 6

Col.(r.) Marian TUDOR


preluare : http://scmdsector6.blogspot.ro/2014/10/comunicat_10.html


Am onoarea sa va salut dl cpt.r.Damian Victor. As fi vrut sa va raspund ca un comentariu la postarea dvs. , dar numarul mare de caractere al postarii nu-mi da voie. Asa ca va raspund pe adresa de e-mail, cu rugamintea sa-l postati dvs .in subsolul articolului.

Am onoarea sa va salut stimati colegi din Beius. Nu am inteles ce ati vrut sa spuneti in textul din preambulul articolului col.r.Tudor Marian, Presedintele filialei sector6 Bucuresti, dar citind textul dvs. m-am grabit sa fac unele precizari.
Mai intai va multumesc ca preluati spre informarea membrilor filialei dvs. punctele de vedere ale filialei nostre si nu numai.
 Tinand cont de faptul ca, Presdintele SCMD in repetate randuri face diverse afirmatii in media, afirmatii care ori sunt neadevarate, ori sunt facute fara a consulta nici macar Vicepresedintii de zona, filialele din Bucuresti, Oltenia si nu numai au ajuns sa nu-l mai creada pe dl Dogaru in ceea ce intreprinde. Domnia sa in multe situatii ne-a adus multe deservicii prin actiunile luate unilateral si fara a consulta presedintii de filiala. Asa  s-a intamplat (si va pot da multe exemple) si cu strangerea de semnaturi pt. domnul Melescanu. In emisiunea Danai Grecu unde a participat a afirmat ca ".....CNSC prin fundatia Alternativa Natianala a strans semnaturi pentru dl Melescanu”(va pot trimite inregistrarea cu cele afirmat). Aceasta afirmatie aduce mari deservicii. Ce este CNSC si fundatia Alternativa Nationala?. Stiti ca sunt marci inregistrate la OSIM si pe banii filialei dvs.?. Va pot trimite Buletinul oficial de proprietate industrial-Cereri marci din 27.12.2014, sa va convingeti. Cu ce seamana aceasta inregistrare la OSIM?. Cu Ioana Basescu, cu a sa marca inregistrata Miscarea Populara, care apoi devine fundatie si mai apoi partid?. Asta doreste dl Dogaru.?. Probabil.
Apoi, pe dl Dogaru nu-l mai primeste nimeni sa discute cu Domnia sa, pentru ca asa cum cunoasteti i-a pus pe cei trei lideri USL sa semneze Acordul format dintr-o pagina, iar apoi dumnealui a atasat si a difuzat televiziunilor,  ca anexe,  diverse solicitari scrise, printre care unele aberante ca de exemplu,  desfiintare DNA, ANI, CNA,etc. Cum sa ceri asa ceva cand aceste institutii sunt cerute de UE prin Directive Europene la care Romainia a aderat si este obligata sa le infiinteze si a le finanteze de la buget?.
Noi dorim comunicarea si lamurirea divergentilor, dar dl .Dogaru primeste la dialog numai membrii de sindicat care il lauda si ii sunt obedienti.Nu pe cei ce il critica si ii arata unde greseste. Nici nu mai raspunde la telefon, col.r.Tudor Marian. A participat la o singura adunare a filialei, desi a fost invitat in scris, la adunarile Filialei Sector6. Este posibil asa ceva?. Mmembrii nostri de sindicat se considera jignitit de dl Dogaru, prin neparticiparea acestuia la adunari. Ii este frica de noi?.
Simati colegi, Filala Sector6 ca si cele din Oltenia nu doresc ca sa inlocuiasca Presedintele SCMD, cu unul din presedintii filialelor lor. Nu vrea nimeni nici un post, sau functie, precum sustine manipulator, dl Dogaru. Filialele din Bucuresti si Craiova doresc sa se rezolve problemele militarilor in rezerva, sa nu fie manipulate de dl. Drogaru. Dvs. nu simtiti ca una spune si alta face, ceea ce inseamna manipulare. Dl Dogaru sa nu mai faca politica, pentru ca dupa cum vedeti nici un partid nu a rezolvat problemele noastre. Sindicatul trebuie sa ramana apolititc, a lupte pentru membrii sai si sa nu se amestece cu CNSC, FOTRA A TREIA SI ALTERNATIVA NATIONALA, numai de dragul de a fi sef acestor structure, dl Dogaru.
Dvs. nu vedeti ca atunci cand suntem aproape de rezolvarea unei probleme a tuturor, dl.Dogaru face ce face pentru a se pune rau cu cei ce sunt decidentii rezolvarii, problemelor noastre?.
Oltenii sunt cu un pas inaintea dl Dogaru, impreuna cu Tudor Marian, au fost primiti de Vicepremierul Oprea (ceilalti 9 vicepresedinti de filiala din Bucuresti au fot prezenti la poarta MAI-ului, caci vroiau sa mearga toti, dar s-a cerut o delegatie de trei persoane) si se pare ca ceva, ceva se va rezolva. Si Filiala Sector 6 considera ca dialogul,comunicare, este principala forma de actiune inainte de a o declansa pe ultima, iesirea in stada. Ori dl. Dogaru nu a facut nimic, pentru ca nimeni nu-l mai primeste, in sensul de a dialoga. Oricand sunt disponibil sa va raspund si la alte intrebari pe care membrii filialei dvs. le au. 

Cu stima, Secretarul Filialei Sector6, Lt.col.r.Dragos Icleanu.    

sâmbătă, 11 octombrie 2014

Forța Dialogului


FORŢA DIALOGULUI

Adept al dialogului constructiv, al respectului faţă de opiniile şi argumentele partenerilor de discuţii, dar mai ales al respectului faţă de cuvântul dat, luni, 06 Octombrie 2014 ora 13.00, împreună cu col. (r.) Tudor Marian şi el „contestatar de serviciu” şi alţi 6 preşedinţi de filială din Bucureşti am demonstrat ceea ce trebuia încă odată demonstrat, şi anume că dacă doreşti cu adevărat să construieşti ceva prin dialog, nimic nu te poate opri.
Stimaţi camarazi, ca preşedinte fondator al filialei Craiova a SCMD, filială care la un moment dat a avut 980 de membrii cotizanţi, declar că tot ce am construit împreună cu aceştia a fost numai şi numai în interesul SCMD şi nu al meu personal, dovadă pentru această afirmaţie fiind faptul că în aceşti ani am respins multe oferte atractive pentru bugetul propriu şi poziţia mea socială, rămânând fidel proiectelor comune  de pe urma căruia nu am avut şi nu am nici un beneficiu.
Nu am dorit şi nu doresc, să iau locul cuiva din conducerea SCMD, şi nici nu doresc să distrug din interior ceea ce împreună am construit, de multe ori chiar împotriva voinţei distinşilor fondatorinaufragiaţi în aberantele şi nedemocraticele prevederi ale actului constitutiv, care a făcut din SCMD mai degrabă un SRL decât o organizaţie democratică.
Ca un soldat fidel  intereselor generale ale membrilor de sindicat, am acţionat numai în numele acestora, cu acordul celor care au avut şi au încredere în mine şi în capacitatea şi disponibilitatea mea în a le reprezenta interesele, fapt care a deranjat şi deranjează pe aceia care au adoptat un alt stil de a conduce.
La Craiova, cu sau fără voia fondatorilor SCMD sau a conducerii centrale s-au pus bazele unor mari proiecte ale sindicatului, în urma cărora s-a obţinut acest „puţin” (blamat şi hulit de unii postaci) care ne-a redat o parte dintre drepturile abuziv furate. Prin dialog şi strângerea relaţiilor de colaborare cu cei care au fost dispuşi la dialog, indiferent de coloratura politică, am reuşit să obţinem acest „puţin” şi tot prin dialog şi încredere vom întregi acest puţin, în perioada următoare într-un termen rezonabil.
Din păcate pentru noi şi organizaţia noastră, nu suntem în postura de a impune ceva, nici de a ameninţa sau şantaja, mai degrabă suntem în situaţia de a negocia cu reprezentanţii guvernului numai prin forţa minţii şi greutatea cuvântului, fapt pe care unii dintre liderii şi colegii noştri încă nu îl conştientizează.
Vremea acţiunilor în forţă a trecut, din cel puţin trei motive:
·       unul că SCMD nu mai are forţa pe care a avut-o (de ce oare);
·       doi, pentru faptul că actuala putere a făcut deja paşi reali în repararea unor nedreptăţi comise de guvernul precedent, dar de multe ori priorităţile sunt impuse de greutăţile şi realităţile societăţii în care trăim, şi nu de dorinţa lor:
·        în al treilea rând pentru că în actuala situaţie, în plină campanie electorală gestul nostru ar fi interpretat ca subordonat unor jocuri şi interese politice care nu fac cinste unor oameni pentru care haina demnităţii trebuie să rămână imaculată.
Ceea ce am făcut şi facem noi la Craiova şi Bucureşti, a fost şi este numai pentru noi, ca şi categorie socioprofesională, noi neamestecând interesele noastre cu cele ale unor asociaţii cu calitate şi scopuri îndoielnice, doar de dragul de a impresiona prin număr. Noi nu ne-am erijat în conducătorii societăţii civile, nu că nu că nu am fi capabili (după cum ne-au etichetat deja cei care se vor Universal Guru ) ci pentru că noi suntem încă raţionali şi nu ne implicăm în jocuri politice şi politicianiste de joasă speţă, care au condus la degradarea imaginii noastre în societate şi au determinat schimbări de atitudine, din partea partenerilor care ne-au promis „dreptate până la capăt”, şi chiar au făcut câte ceva pentru noi.
Acestea au fost şi sunt abordările noastre, care diferă etic şi procedural de cele ale actualei conduceri a SCMD, care au fost şi sunt determinante şi impuse de interese diferite.
În timp ce noi am întreprins şi întreprindem numai acţiuni în interesul general al SCMD şi al membrilor săi, camarila din jurul domnului DOGARU folosindu-se de imaginea şi banii SCMD, acţionează numai şi numai în interesul unui grup restrâns implicat în acţiuni politice, cu implicaţii păguboase pentru noi şi beneficii pentru ei.
Timpul ne va dovedi tuturor care abordare a fost corectă şi în beneficiul cui.
Până atunci, să revenim la dialogul cu domnul vicepremier Gabriel OPREA, din 06 Octombrie 2014, ora 13.00, pentru că atât oamenii de bună credinţă cât şi rău voitorii, sunt curioşi să afle amănunte legate de întrevedere.
Spre deziluzia celor din urmă am să mă adresez numai celor care au încredere în forţă dialogului şi am să le spun că puţinul realizat până acum se va completa cu înlăturarea unora dintre discriminări, în sensul că şi rezerviştii vor primi înapoi sumele abuziv reţinute din pensie, este un obiectiv care a fost acceptat în cadrul discuţiilor. Mai mult vizavi de Legea Pensiilor Militare, în momentul în care legea va avea o formă definitivată la nivel minister, am primit asigurarea că vom fi chemaţi pentru a ne spune punctele de vedere şi a face propunerile şi amendamentele dorite în cadrul unei discuţii între specialişti. Nu s-au făcut promisiuni vizavi de termenul la care legea va fi prezentată spre dezbatere, se doreşte calitate, nu grabă, ca în cazul L-241 care a fost trecută prin Parlament în pas alergător la insistenţele conducerii sindicatului, deşi forma în care a fost votată conţine  alte nedreptăţi. Se urmăreşte ca noua Lege a Pensiilor Militare de Stat să nu nedreptăţească pe nimeni şi în urma aplicării ei, să nu scadă nici o pensie.
Şi în acest caz dialogul va reprezenta soluţia unanim acceptată dar cu oameni loiali intereselor cadrelor militare, profesionişti în domeniul şi nu dezinformări şi manipulări. Aceasta considerăm noi că este calea de urmat, fiecare dintre noi fiind însă liber să aleagă între vuvuzele şi dialog constructiv.

Mulţumesc personal şi în numele celor  participanţi la activitate ca şi a celor pe care i-au reprezentat, domnului prim ministru Victor PONTA pentru desemnarea unui partener de dialog în persoana domnului vicepremier Gabriel OPREA şi acestuia pentru disponibilitatea la dialog cu reprezentanţii filialelor menţionate, înţelegerea şi abordarea constructivă a problemelor prezentate şi a implicării domniei sale în soluţionarea celor semnalate. Nu în ultimul rând mulţumim tuturor acelora care au făcut posibilă această întrevedere, cu atât mai mult cu cât conducerea sindicatului, prin domnul Dogaru încearcă să îi jignească şi să le bagatelizeze eforturile în speranţa că nu se vor mai implica.  


PREŞEDINTELE Filialei 1 CRAIOVA
Col. (r.)

Ioan Misu NAON

preluare: http://scmdfiliala1craiova.blogspot.ro/

vineri, 10 octombrie 2014

CRAIOVA - DREPTUL LA REPLICA


Interese mascate

Mare vânzoleală mare în SCMD, se apropie alegerile, se apropie CNR care se spune că va aduce modificări unui statut care îşi face efectul în stare de ilegalitate, ca şi ROF-ul de câţiva ani de zile. De cinci ani conducerea SCMD se face că lucrează la statut, de 5 ani la fiecare CNR se adoptă hotărâri pe care nici chiar cei care le adoptă şi propun nu le respect, de cinci ani domnul Dogaru abureşte şi lasă lucrurile în coadă de peşte provocând doar scandal, aşa cum a făcut şi în comisia pentru elaborarea legii pensiilor din mandatul domnului Dobriţoiu. Pentru cei ce l-au citit nu mai este o surpriză faptul că toate legile pe care le-a văzut sau la care a contribuit cu un amendament domnia sa, sunt şchioape. Nu i-a convenit şi nu îi convine ca sindicaliştii să se vadă cu sacii în căruţă, pentru că acest sindicat a fost constituit şi a funcţionat numai datorită legilor defavorizante sau discriminatorii. Fără ele, Dogaru nu ar fi avut nici cotizanţi nici cotizaţii iar primul care ştie asta şi are şi situaţia numerică şi financiară a sindicatului, este Dogaru. De aceea tot ce a făcut sau a insistat să se facă şchiop, pentru a avea motiv să ţină sindicaliştii lângă el. Cel mai bun exemplu îl constituie celebra scrisoare către doamna senator Cristiana Anghel şi către deputaţi, prin care cerea să nu mai facă amendamente, să lase legea 241 aşa cum e, pasămi-te de teamă că nu se mai votează, DEŞI ŞTIA CĂ ODATĂ INTRATĂ ÎN PLEN, LEGEA AR FI FOST ORICUM APROBATĂ TACIT INDIFERENT DACĂ ERA INTRODUSĂ LA VOT SAU NU, DAR DACĂ SE FĂCEAU AMENDANAMENTELE PROBABIL NU MAI AVEA PE NIMENI ÎN SINDICAT ACUMA.
Cine nu gândeşte ca Dogaru este duşmanul ţării
În comparaţie cu domnia sa, mai sunt şi alţi lideri, de filiale, care chiar doresc şi fac tot ce ţine de ei pentru a determina parlamentarii, legislativul să adopte o lege cu adevărat ocupaţională a militarilor. Numai că văzând pericolul, domnul Dogaru face tot posibilul să îi denigreze, să le bagatelizeze eforturile, să ăi învinuiască de rebeliune, de spargerea unităţii sindicatului, de trădare şi alte bazaconii. Cum domnia sa a absolvit cursuri de manipulare şi dezinformare,nu pot decât să constat că a participat la cursuri şi a fost un cursant sârguincios, pentru că manevrele şi intoxicarea au funcţionat şi încă îşi mai fac efectul chiar dacă asupra unui număr din ce în ce mai mic de oameni. S-au cam lămurit toţi ce fel de om este şi spre disperarea sa nu îl mai bagă nimeni în seamă, nici şefii de partide, nici oficialii guvernamentali şi – aşa cum s-a dovedit la ultima pichetare, şi cum s-a lamentat chiar el - nici măcar presa. „Un regret si un gust amar l-a lăsat absenta reprezentanţilor media de la acest eveniment, dovedind astfel, de la caz la caz, fie  obedienţa faţă de Putere, fie dezinteres faţă de societatea civilă, faţă de cererile şi doleanţele cetăţenilor de rând ai României”. Domnul Dogaru încă se mai crede reprezentantul naţiunii, forţa a treia, societatea civilă, luptătorul cu sabia. Până şi săracu Becali a realizat că nu mai este Războinicul Luminii, nu este altceva decât un biet muritor, sau probabil s-a tratat în închisoare, că acuma spune că nu mai vrea război, vrea dragoste. Şi domnul Dogaru a făcut dragoste, dar pe furiş, cu duşmanul pentru că a fost surprins mergând să „alimenteze” şi el la Cotroceni, ca şi pleşcoianca.
Manevre
Atitudinea domnului Dogaru faţă de încercările filialelor de a purta discuţii cu reprezentanţii guvernului şi Parlamentului a fost întotdeauna obstrucţionistă, de câte ori unele filiale au încercat să obţină ceva pe calea dialogului, domnul Dogaru a organizat în contrapartidă, cu cei fideli, manifestări de protest şi a dat declaraţii belicoase, jignitoare, pentru a boicota şi zădărnici eforturile discuţiilor. Aşa a făcut şi în Februarie 2013 când în timp ce reprezentanţii unor filiale discutau aspecte ale legii 263 cu Comisia pentru Apărare Senatului, El Lider Maximo organiza proteste cu alte filiale ai căror lideri îi ciugulesc din palmă din motive pe care nu le mai amintesc. Bineînţeles că şi-a însuşit toate reuşitele „dizidenţilor” spunând că dacă nu protesta el, nu se obţinea nimic.
Cum se manipulează ca la carte
Metoda a fost aplicată şi acum, când în timp ce acelaşi grup de adevăraţi lideri de sindicat discutau cu vice-prim-ministrul Gabriel Oprea,care chiar dacă este cel care a adus rezerviştii în starea asta este unul din puţinii care poate îndrepta situaţia dacă vrea, poate tocmai pentru că el a provocat-o acceptând legea lui Boc, domnul Dogaru şi din ce în ce mai puţinii săi susţinători pichetau sediul PSD din Kiseleff. Ce treabă are sediul Kiseleff? De ce nu la guvern, acolo unde se iau deciziile şi se coc legile, de ce nu la Parlament, acolo unde se votează, de ce nu la Cotroceni, acolo unde se promulgă? Aşa ca simplă curiozitate, legea de anulare a cap 4 din Legea 329 privind cumulul pensie-salariu nu a fost nici până acum promulgată de preşedinte, deşi au trecut cele 10 zile legale. De ce nu se adresează domnul Dogaru preşedintelui Băsescu, de ce nu pichetează palatul Cotroceni sau statuia Leul, pentru promulgarea legii? Ale cui jocuri şi interese le urmăreşte, pentru cine strânge semnături şi în numele cui?Am arătat într-un articol anterior că aşa zisa rugăminte a aşa numitului forum Alternativa Naţională pentru sprijinirea lui Meleşcanu în alegeri şi strângerea de semnături este nimic altceva decât o anexă a SCMD marcă înregistrată de SCMD de domnul Dogaru, nu de CNSC care este tot o anexă a aceluiaşi manipulator care se joacă cu cuvintele şi asociaţiile după cum îi cântă cucul de la Cotroceni. Că domnul Dogaru face jocuri politice o spune chiar titlul scrisorii adresate premierului Victor Ponta: DOMNULUI VICTOR PONTA PREŞEDINTELE PSD, PREMIER, CANDIDAT LA PREŞEDINŢIE”(5 octombrie 2014). Păi dacă domnul Dogaru avea treabă cu legea pensiilor, se adresa premierului şi să admitem şi preşedintelui PSD, dar ce legătură are candidatul Ponta cu o lege cu care nu are nici o legătură? De ce nu s-a adresat aşa tuturor candidaţilor, inclusiv domnului Meleşcanu pentru care se laudă că a strâns semnături din poziţia de mare organizator al nu ştiu cui? Este clară încercarea lui Dogaru de a lovi în ponta şi şansele sale la preşedinţie. Personal nu mă interesează soarta domnului Ponta, nu sunt susţinător, dar eu nu sunt preşedinte de sindicat, eu vorbesc doar în numele meu şi eu nu implic pe nimeni în jocuri politice mascate sub nume de asociaţii şi forumuri fictive.
Dezinformare marca Dogaru
O altă manipulare recentă ne arată că acest om profită cu neruşinare de neştiinţa unora, credulitatea altora, bunătatea unora şi lipsa de reacţie a celor mai mulţi. Iată ce declară domnul Dogaru în comunicatul din data de 07.10. 2014:
„Discuţii s-au purtat, la solicitarea acestora, la ora 14.30, cu preşedintele UNPR, viceprim-ministru, iar la ora 16.00, cu dl. Liviu Dragnea, preşedinte executiv al PSD. Celor doi demnitari li s-a înmânat câte un exemplar al solicitărilor oficiale adresate dlui Victor Ponta. Ambii au promis deblocarea situaţiei în două zile, în sensul solicitărilor SCMD.
Cu stupoare am aflat  CU ACEASTĂ OCAZIE că un mic grup de membri SCMD din provincie s-ar fi prezentat, în baza unei „pile” pusă telefonic, nu la sediul PSD, ci la alte sedii oficiale, pentru a reclama, nu drepturile rezervistilor, nu legea solicitata de SCMD, ci faptul de a fi recunoscuţi drept adevărata conducere a SCMD şi adevăratele persoane de dialog. Au fost trimişi la plimbare. Vom verifica această informaţie şi vom lua măsurile statutare care se impun.”
Patru fraze, 6 minciuni. Am să demonstrez că domnul Dogaru minte cu neruşinare în absolut tot ce a susţinut în cele 4 fraze. Să le luăm pe rând:
„Discuţii s-au purtat, la solicitarea acestora, la ora 14.30, cu preşedintele UNPR, viceprim-ministru, iar la ora 16.00, cu dl. Liviu Dragnea, preşedinte executiv al PSD.”
În primul rând cine sunt cei la a căror cerere s-au purtat discuţii? Din context reiese că aceştia ar fi cei doi vice-prim-miniştri. Are cineva timp să creadă asta? Nici cel mai fidel susţinător al lui Dogaru nu ar crede această minciună. Ce fel de discuţii şi cu cine, dar mai ales unde şi cât timp, domnul Dogaru nu spune. Am să vă spun eu pentru că am contactat biroul vice-prim-ministrului Dragnea şi am cerut relaţii privind întâlnirea pe care acesta a avut-o cu „domnul Dogaru”.
- Răspunsul a fost aşa cum bănuiam, diferit de ceea ce a minţit domnul Dogaru. Adevărul este că domnul Dragnea nu s-a întâlnit cu domnul Dogaru, nici nu a solicitat o întrevedere cu el, şi nu au discutat şi nu a făcut promisiuni, cum a susţinut domnia sa. De la cabinetul domnului Dragnea am primit răspuns, că domnul Dragnea nu a iniţiat şi nu a cerut această întâlnire aşa cum spune domnul Dogaru, domnia sa s-a întâlnit timp de 5 minute cu reprezentanţii REVOLUŢIONARILOR de la care a primit un document. Nu s-a confirmat încă dacă printre cei primiţi a fost şi domnul Dogaru, din alte surse am înţeles că Domnul Dogaru s-a infiltrat sau insinuat în această delegaţie şi a dat domnului Dragnea şi documentul său. În asta a constat „discuţia şi marele dialog soldat cu promisiuni” din partea domnului Dragnea. Trebuie să recunosc că domnul Dogaru şi-a învăţat lecţia dezinformării, în sensul că pe o informaţie reală, înmânarea acelui document, brodează insinuări lăsând să se înţeleagă că au avut loc discuţii şi acestea s-au soldat cu promisiuni care vai Doamne nu au fost onorate. Pe o infiltrare printre revoluţionari de care nu pomeneşte în comunicat, ca şi când nici nu ar fi existat, lasă să se înţeleagă că Dragnea l-ar fi primit pe el datorită pichetării. Biroul vice-prim-ministrului Dragnea a precizat că nu a existat nici o întâlnire separată între domnul Dragnea şi Dogaru. Are şcoală, domnul Dogaru, nu zic nu. Să judece fiecare cum vrea şi să vadă cine minte.
- A doua frază: „Celor doi demnitari li s-a înmânat câte un exemplar al solicitărilor oficiale adresate dlui Victor Ponta. Ambii au promis deblocarea situaţiei în două zile, în sensul solicitărilor SCMD”. Minciună, nu există nici o confirmare a acestor promisiuni, li s-a promis revoluţionarilor de către domnul Dragnea că se vor studia cererile, va fi informat primul ministru şi li se va da răspuns în termen legal. Şi aici se minte şi se brodează, promisiunea era alta nu cea despre vorbeşte domnul Dogaru.
- A treia frază: „Cu stupoare am aflat cu această ocazie că un mic grup de membri SCMD din provincie s-ar fi prezentat, în baza unei „pile” pusă telefonic, nu la sediul PSD, ci la alte sedii oficiale, pentru a reclama, nu drepturile rezerviştilor, nu legea solicitată de SCMD, ci faptul de a fi recunoscuţi drept adevărata conducere a SCMD si adevăratele persoane de dialog”.
Când a aflat, şi de ce cu stupoare, deoarece intenţia şi acţiunea filialelor din Craiova, Slatina şi Bucureşti a fost anunţată cu două zile înainte pe blogul sindicatului,  nu a fost o surpriză pentru nimeni. Dar domnul Dogaru iarăşi lasă să se înţeleagă că vezi Doamne, a aflat de această iniţiativă după ce s-a materializat, sau în timp ce domnia sa se luptă cu balaurul. Prima minciună. Spune domnia sa că un mic grup de membri SCMD s-ar fi prezentat în baza unei pile. A doua minciună. Să ne fie cu iertare, grupul care s-a întâlnit cu Oprea a fost de trei ori mai numeros decât grupul de sindicalişti care a dat ochii cu Dragnea. Mai spune domnia sa că acel grup s-a întâlnit cu Oprea, nu pentru a reclama drepturile sindicaliştilor, ci pentru a fi recunoscuţi drept adevărata conducere a SCMD. Aici domnia sa s-a întrecut pe sine, minţind pur şi simplu şi încercând să convingă sindicaliştii că grupul respectiv vrea să se substituie conducerii SCMD, să spargă sindicatul. Nimic mai fals. Normal ar fi acuma ca acei oameni care au format grupul de dialog să ceară domnului Dogaru satisfacţie în instanţă pentru cele afirmate, pentru să sunt învinuiri grave, dar nu bazate pe informaţii ci pe intenţii de dezinformare.
„Vom verifica această informaţie şi vom lua măsurile statutare”, mai spune domnul Dogaru. De acord, asta am făcut şi eu, am verificat informaţiile date de cele două grupuri şi am constat că cele relatate de grupul de filiale corespunde realităţii, în timp ce cele declarate, insinuate, afirmate, înveninate de domnul Dogaru sunt nereale sau doar parţial adevărate, tendenţioase, răuvoitoare, manipulative, mizerabile. În ceea ce priveşte întâlnirea dintre domnul Dogaru şi domnul Oprea, aceasta nu a putut fi confirmată de către biroul de presă al MAI. Rog pe domnul Dogaru să facă toate verificările posibile şi să vină cu toate dovezile în vederea susţinerii afirmaţiei sale, altfel poate fi învinuit de ofense aduse unor cadre militare în rezervă.
Cine vrea să afle adevărul?
Acum, spun şi eu aşa cum spunea şi domnul Dogaru, sper ca SĂ FIE APLICAT STATUTUL FAŢĂ DE CEL CARE A MINŢIT ŞI A ADUS PREJUDICII IMAGINII UNOR COLEGI DE SINDICAT ŞI SINDICATULUI PRIN ACESTE AFIRMAŢII CALOMNIOASE ŞI NEADEVĂRATE. Sper ca sindicaliştii militari, rezerviştii, toţi cei care apucă să citească acest material să aibă puterea de a discerne şi de a lua o decizie în consecinţă. E timpul ca la conducerea sindicatului să vină un militar adevărat, respectat şi apreciat, care să nu se ocupe de împroşcări cu noroi asupra celor care nu sunt de acord cu declaraţiile lui iresponsabile. E timpul ca cei care au tot oscilat şi au mers înainte considerând că „nu avem altul mai bun” sau „nu e momentul” sau „nu e bine să ne punem contra” să vadă adevărata dimensiune a pericolului. Ideal ar fi fost ca toate acţiunile SCMD să fie coordonate, conjugate, unanim acceptate, dar s-a dovedit şi de data asta că cel puţin una din părţi este total opusă oricărei forme de dialog, de colaborare sau negociere, cu oricine, singura formă pe care o acceptă este pumnul în masă, scrisorile oarbe, scrise într-un limbaj a la Mircea Badea. Asta nu caracterizează casta militarilor.
Menţionez că toate cele afirmate aici sunt adevărate, mă refer la fapte si declaraţiile vizavi de întâlnirile din data de 06.10.2014, iar dacă membrii CNR vor probele, sunt gata sa mă prezint cu ele la întâlnirea din Octombrie şi chiar şi cu altele privind alte declaraţii şi activități.
P.S. Pe surse, pot afirma că  discuțiile purtate de delegația filialelor cu vice-prim-ministrul Gabriel  Oprea, deja s-au concretizat printr-o inițiativă acestuia de a cere un documentar privind impactul financiar al unui proiect legislativ care să restituie  şi militarilor  sumele abuziv reținute prin recalculările guvernării Boc. Aceleași surse confirmă că există fonduri la ministerele de resort şi că deja se mişcă roțile.
 Marin N